Kärkihankkeen tunnus.

Omais- ja perhehoito Etelä-Savossa

Ikääntyvien palvelukokonaisuus Etelä-Savossa -suunnitelmassa luodaan katsaus maakunnan kehitystilanteeseen ja kuvataan laajemmin ikääntyvälle väestölle tarjottavia palveluja tavoitteellisesti ja tulevaisuuteen suuntautuneesti.

Suunnitelman valmisteluun on osallistettu laaja joukko ikäihmisiä vanhus- ja vammaisneuvostojen ja asiakasraadin jäseniä sekä järjestötoimijoita, nykyisiä asiakaita ja ammattihenkilöstöä maakunnan alueella.

Suunnitelmasta vastasi muutosagentti Irma Ahokas-Kukkonen.

OSSI-hankkeessa luotiin periaatteet omais- ja perhehoidolle

Etelä-Savo järjestää, tuottaa ja toteuttaa omais- ja perhehoitoa tukevia palveluja alueellisessa OSSI-hankkeessa tehdyn sääntökirjan mukaisesti. Lisäksi sääntökirjoissa linjataan yhtenäiset periaatteet omais- ja perhehoidon toteuttamiseen.

Etelä-Savossa on kehitetty omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut.

Sääntökirja ja muut aineistot on koottu hankkeen omalle sivulle

Hankkeessa koottiin käsikirja, jossa kuvatut toimeenpanon periaatteet ja hyvät käytännöt perustuvat hankkeen kehittämis- ja juurruttamistyöstä saatuihin kokemuksiin

OSSI-hankkeen tulokset on esitetty myös PowerPoint-muodossa: