Kärkihankkeen tunnus.

Iäkkäiden palvelut Etelä-Karjalassa

Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus on Etelä-Karjalassa maan suurin: vuonna 2016 heistä asui kotona 93,3 prosenttia (keskiarvo Suomessa 90,6 prosenttia). Myös kotihoidon henkilöstön osuus ikääntyneiden palveluissa on maan suurin.

Vuodesta 2016 vuoteen 2018 palvelurakennetta on kehitetty edelleen kotona asumista tukevaan suuntaan. Keskeisimpiä muutoksia olivat kotikuntoutusinterventioiden lisääntyminen, perhehoidon vahvistuminen ja kotihoidon virtuaalikäyntien siirtyminen osaksi kotihoidon palvelukokonaisuutta.