SHM:s utvecklingsåtgärder för att avlägsna problem med fukt och mögel

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utvecklingsåtgärder med vilka mögel- och fuktproblem kan avlägsnas från byggnader.

Åtgärderna som SHM ansvarar för bygger på regeringens beslut att avlägsna mögel- och fuktproblem.

Arbetet påbörjades 2011 och fortsätter 2015.

Åtgärder

Sammanslagning av utbildningsprojekt

SHM deltar i sammanslagningen av tilläggsutbildning för experter och utveckling av undervisningen inom examen på byggnadshälsobranschen. SHM deltar i samordningen av projekt i samarbete med fukt- och mögeltalkon samt utbildnings- och hälsovårdsministerierna.

Mer information:
överinspektör Vesa Pekkola, tfn 029 516 3282, [email protected]

Enhetliga kompetenskrav för experter

En ändring av hälsoskyddslagen har beretts där det föreskrivs om kompetensmål och behövlig arbetserfarenhet för experter som används till hjälp för hälsoskyddstjänsteinnehavare. Genom lagstiftningen vill man säkerställa enhetliga kompetenskrav för experter i hela landet och således underlätta arbetsbördan för såväl hälsovårdsmyndigheter som experter.

Mer information:
överinspektör Vesa Pekkola, tfn 0295163282, [email protected]

Anvisning om boendehälsa blir förordning

Anvisningen om boendehälsa omarbetas till en förordning där det föreskrivs om fysiska, kemiska och biologiska förhållanden för bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för experter. Valvira utarbetar också en anvisning för tillämpning av förordningen.

Mer information:
överinspektör Vesa Pekkola, tfn 029 516 3282, [email protected]
överinspektör Pertti Metiäinen, [email protected]

Anvisning för kontroll av inomhusluft

Arbetshälsoinstitutet bereder en kontrollanvisning om inomhusluft för arbetsplatser.

Mer information:
forskningsprofessor Kari Reijula, TTL, tfn 030 474 2932, [email protected]

Plan för att avlägsna fuktskador från kommunala byggnader

SHM har tillsammans med UKM och Kommunförbundet utarbetat en plan för att avlägsna fuktskador från kommunägda skolor och daghem samt social- och hälsovårdsbyggnader. Planen föreslår ett årligt statsbidrag på 100 miljoner euro för att åtgärda fukt- och mögelskador samt strikta villkor för att få bidraget. Dessutom ingår det i planen ett krav för ett program för lokaler som kommuner ska utarbeta. Med detta lokalprogram vill man säkerställa att projekt som får bidrag stöder utvecklingen av kommunens servicenät.

Mer information:
överinspektör Vesa Pekkola, tfn 029 516 3282, [email protected]

Utbildning om inomhusluft för läkare

År 2013 finansierade SHM en turné om inomhusluftutbildning för läkare som genomfördes av THL, TTL och Läkarsällskapet Duodecim. Utifrån utbildningen utvecklades nätbaserat utbildningsmaterial som är öppet för alla (endast på finska):

Mer information:
överinspektör Vesa Pekkola, tfn 029 516 3282, [email protected]

Villkor för att få statsbidrag för reparationsprojekt

För statsbidrag som beviljas för att åtgärda inomhusluft- och fuktskador i kommuner har SHM i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet utarbetat villkor (som gäller byggnadskvaliteten) för att få och använda bidraget. Dessa villkor är avsedda att styra kommuner och utbildningsanordnare till att bedöma byggnaders skick och utreda orsakerna till problemen med inomhusluften.

Lisätietoja