STM:n toimenpiteet home- ja kosteusongelman poistamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö on vastuussa kehittämistoimista, joiden avulla rakennusten home- ja kosteusongelmia voidaan poistaa.

STM:n vastuulla olevat toimenpiteet perustuvat hallituksen päätökseen home- ja kosteusongelmien poistamisesta. Työ on alkanut vuonna 2011, ja sitä jatketaan vielä vuonna 2015.

Toimenpiteet

Koulutusprojektien yhdistäminen

STM on mukana yhdistämässä rakennusalan asiantuntijoiden lisäkoulutusta ja tutkinnon sisällä tapahtuvan rakennusterveysalan opetuksen kehittämistä. STM osallistuu projektien yhteensovittamiseen yhteistyössä kosteus- ja hometalkoiden sekä opetus- ja terveysministeriön kanssa.

Lisätietoja
ylitarkastaja Vesa Pekkola,
p. 029 516 3282, [email protected]
 

Asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksien yhtenäistäminen

Terveydensuojelulakiin on valmisteltu muutosta, jossa säädetään terveydensuojelun viranhaltijoiden apuna käytettävien asiantuntijoiden osaamistavoitteista ja tarvittavasta työkokemuksesta. Lainsäädännöllä halutaan varmistaa asiantuntijoiden yhdenmukaiset pätevyysvaatimukset koko Suomessa ja helpottaa niin terveydensuojeluviranomaisten kuin asiantuntijoiden työtaakkaa.

Lisätietoja
ylitarkastaja Vesa Pekkola,
p. 0295163282, [email protected]

Asumisterveysohje asetukseksi

Asumisterveysohje uudistetaan asetukseksi, jossa säädetään asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaalisista, kemiallisista ja biologista olosuhteista ja asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Valvira laatii asetukselle myös soveltamisohjeen.

Lisätietoja
ylitarkastaja Vesa Pekkola,
p. 029 516 3282, [email protected]
ylitarkastaja Pertti Metiäinen, [email protected]

Sisäilman valvontaohje

Työterveyslaitos valmistelee työpaikoille suunnattua sisäilmaan liittyvää valvontaohjetta.

Lisätietoja
tutkimusprofessori Kari Reijula, TTL,
p. 030 474 2932, [email protected]

Suunnitelma kosteusvaurioiden poistamiseksi kuntien rakennuksista

STM on laatinut yhdessä OKM:n sekä Kuntaliiton kanssa suunnitelman kosteusvaurioiden poistamiseksi kuntien omistamissa kouluissa ja päiväkodeissa sekä sosiaali- ja terveysalan rakennuksissa. Suunnitelmassa esitetään kosteus- ja homevaurioiden korjaamiseen 100 miljoonan euron vuotuista valtionavustusta sekä tiukat ehdot avustuksen saamisesta. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy vaatimus toimitilaohjelmasta, joka kuntien tulisi laatia.Toimitilaohjelmalla halutaan varmistaa, että avustusta saavat hankkeet tukevat kunnan palveluverkon kehittämistä.

Lisätietoja
ylitarkastaja Vesa Pekkola, p. 029 516 3282, [email protected]

Lääkärien sisäilmakoulutus

STM rahoitti vuonna 2013 lääkärien sisäilmakoulutuskiertueen, jonka THL, TTL ja Lääkäriseura Duodecim toteuttivat. Koulutuksen pohjalta kehitettiin verkko-opetusmateriaali, joka on kaikille avoin. 

Lisätietoja
ylitarkastaja Vesa Pekkola, p. 029 516 3282, [email protected]

Ehdot valtionavustuksen saamiselle korjaushankkeisiin

Kuntien sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksiin myönnetyille valtionavustuksille STM on laatinut yhteistyössä opetus- jakulttuuriministeriön kanssa rakentamisen laatuun liittyvät ehdot avustuksen saamiselle sekä käyttämiselle. Näillä ehdoilla on tarkoitus ohjata kuntia ja koulutuksen järjestäjiä rakennusten kunnon arviointiin ja sisäilmaongelmien syiden selvittämiseen.

Lisätietoja