Koronavirusrokotteet

Rokotusten avulla pidetään yhteiskuntaa avoimena, turvataan terveydenhuollon kapasiteetin riittävyyttä ja vähennetään erityisesti vakavaa koronavirustautia. 

Lisätietoja rokotusten etenemisestä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilla:

Suomen koronarokotusstrategia 

Koronarokotusstrategia päivitettiin 22.6.2022. Päivitetty strategia astui voimaan 1.7.2022.

Koronavirusrokotteella on oltava myyntilupa

Koronavirusrokote voi saada myyntiluvan, kun se on osoitettu riittävän turvalliseksi ja tehokkaaksi ja valmisteen laatu on hyväksyttävä. Myyntiluvan Euroopan alueelle antaa Euroopan komissio Euroopan lääkeviraston (EMA) tekemän arvion perusteella.

Suomi on hankkinut koronarokotteensa EU:n yhteishankinnan kautta. Yhteishankinnassa EU-komissio neuvottelee sopimuksen lääkeyrityksen kanssa ja hankkii rokotteet kaikkien hankintaan osallistuvien EU-jäsenmaiden tarpeisiin. Koronavirusrokotteiden hankinnassa ei ole käytetty tavanomaista avoimeen tarjouskilpailuun perustuvaa hankintamenettelyä kuin muiden kansallisen rokotusohjelman rokotteiden hankinnassa. 

Sopimukset ovat komission ja yritysten välisiä sitovia ostovelvoitesopimuksia ja salaisia. Komissio ja lääkeyritykset vastaavat tietojen antamisesta kyseisistä sopimuksista. Kaikki 27 jäsenmaata ovat olleet mukana hankintasopimuksissa.

Tällä hetkellä EU:n alueella on kahdeksan myyntiluvallista koronavirusrokotetta: 

  • BioNTechin ja Pfizerin kehittämä koronarokote (Comirnaty)
  • Modernan kehittämä koronavirusrokote (Spikevax)
  • AstraZenecan kehittämä koronavirusrokote (Vaxzevria)
  • Janssen kehittämä koronarokote (Johnson & Johnson)
  • Novavax yhtiön kehittämä koronavirusrokote (Nuvaxovid)
  • Valnevan kehittämä koronarokote (COVID-19 Vaccine Valneva)
  • Sanofi Pasteurin kehittämä koronarokote VidPrevtyn Beta 
  • HIPRA Human Health kehittämä rokote (Bimervax)

AstraZenecan rokotteen käyttö on Suomessa lopetettu marraskuussa 2021, ja Sanofin rokotetta ja HIPRA Human Health -rokotetta Suomi ei ole missään vaiheessa ostanut. 

Suomessa on tällä hetkellä kahta koronarokotevalmistetta:

  • Biontech-Pfizer
  • Novavax 

Rokotteiden haittavaikutukset

Suomessa Fimea seuraa ja kerää yhteistyössä Euroopan lääkeviraston EMA:n kanssa haittavaikutustietoa kaikista lääkkeistä ja rokotteista. Haittavaikutusilmoitusten avulla pyritään havaitsemaan uusia, odottamattomia ja vakavia haittoja, joita ei ole listattu pakkausselosteessa. Terveydenhuollon ammattilaiset ja kuluttajat voivat ilmoittaa epäilemistään tai toteamistaan haittavaikutuksista Fimeaan. Haittavaikutusilmoitus ei tarkoita, että rokotteen ja havaitun vaikutuksen välillä olisi vahvistettu yhteys, eikä ilmoitusten avulla voida kartoittaa haittojen yleisyyttä. 

Covid-19-rokotteet ja kansainvälinen yhteistyö

Suomi ja EU ovat vahvasti sitoutuneet solidaarisuuteen covid-19-rokotteiden globaalin saatavuuden edistämisessä. Suomi on lahjoittanut yhteensä yli viisi miljoona rokoteannosta COVAX-yhteistyömekanismin kautta.  

 

Lisätietoja

Sari Ekholm, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA Puhelin:0295163447   Sähköpostiosoite: