Koronavirustestauksen strategia

Koronavirustestaus on kokonaisuus, johon kuuluu tartuntariskin arviointi, näytteenotto, näytteen analysointi ja testitulokseen liittyvät tarvittavat jälkitoimet. 

Sosiaali- ja terveysministeriö päivitti koronaviruksen testausstrategian 10.2.2022. Edellinen päivitys tehtiin joulukuussa 2021.

Päivitetyn strategian mukaisesti näyte tulisi ottaa

  • vaikeaoireisilta potilailta tavanomaisin lääketieteellisin periaattein, 
  • korkean riskin ryhmiin kuuluvilta oireisilta henkilöiltä, 
  • raskaana olevilta ja 
  • sote-alan työntekijöiltä. 

Paikallisen testikapasiteetin salliessa näyte voidaan ottaa myös muilta hengitystieinfektioon sairastuneilta.

Omaehtoinen kontaktien välttäminen sairaana ja kotitestaus omaehtoisten päätösten tukena ovat keinoja, joilla hidastetaan epidemian leviämistä ja vähennetään terveydenhuollon kuormittumista.

Mahdollisuuksia käyttää kotitestejä esimerkiksi työpaikkojen tai oppilaitosten terveysturvallisuuden parantamiseksi arvioidaan ja otetaan käyttöön tilanteissa, joissa ne katsotaan vaikuttaviksi.

Koronavirustestauksen tavoitteena on tunnistaa vaikeiden hengitystieinfektioiden aiheuttajat ja ehkäistä tartuntojen leviäminen erityisesti väestöryhmissä, joilla vaikean tautimuodon riski on korkea.

Tavoitteena on edelleen, että testiin pääsee yhdessä vuorokaudessa ja testitulos tulee yhdessä vuorokaudessa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän viranomaiset ja muut toimijat vastaavat koronavirustestauksen kokonaisuudesta.

THL ja sairaanhoitopiirit ovat antaneet testaukseen liittyvän tarkemman toimenpideohjeen: 

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut koronatestausvalmiuden kansallisen koordinaatioryhmän, joka tukee testausstrategian toimeenpanoa. Koordinaatioryhmä muodostaa tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kriittisen laboratoriomateriaalin riittävyydestä koronavirustilanteessa. 

Lisätietoja

Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163324