Koronavirustilannetta koskevat aineistot

Suomessa rokotusten kohdeväestöstä, eli 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista, 85 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, ja 74 prosenttia kaksi rokoteannosta 13.10. mennessä. Nykyisen arvion mukaan 80 prosentin rokotuskattavuus on edelleen mahdollista saavuttaa lokakuun loppuun mennessä, mikäli rokotuskattavuuden nousu ei hidastu.

Erikoissairaanhoidossa valtaosa potilaista on rokottamattomia. Rokottamattomat henkilöt ovat viime viikkojen aikana joutuneet erikoissairaanhoitoon koronavirustartunnan vuoksi useammin kuin keväällä 2020. Sairaalapotilaiden määrä on kasvanut.

Koronaviruksen tilannekuva ja siihen liittyvä tiedote julkaistaan torstaisin, jolloin pidetään myös STM:n ja THL:n yhteinen koronainfo. Tuoreimmasta tilannekatsauksesta saa kuvan epidemian kehityksestä Suomessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö päivitti koronaviruksen testausstrategian 14.9.2021. Edellinen päivitys tehtiin helmikuussa 2020.

Päivitetyssä testausstrategiassa koronavirustestausta halutaan kohdentaa entistä tehokkaammin. Strategian mukaan testaukset tulee jatkossa kohdentaa ensisijaisesti virukselle altistuneiden, rokottamattomien oireisten sekä rokottamisen jälkeenkin vakavalle koronavirusinfektiolle alttiiden henkilöiden testaamiseen.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen luopua tilojen käytön edellytyksenä olevan lähikontaktin määritelmästä ja ilmaantuvuusrajasta tartuntatautilaissa.

Etätyösuositusta on jatkettu syyskuun loppuun.

Suomeen ulkomailta saapuvien velvollisuudet muuttuivat 26.7.2021 alkaen:

Koronavirusrokotukset Suomessa ovat käynnissä. Lisätietoja rokotusten etenemisestä on THL:n verkkosivuilla:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteet ja ohjeet on koottu omille sivuilleen, samoin muut teemoittain jaotellut aineistot. Löydät nämä kaikki päävalikosta vasemmalta. Jos tarvitset tietoa toimeentulon turvaamisesta, löydät sitä Toimeentulo-osiosta:
 

Poiminnat muualta: