Henkilöt hankkeiden takana: Kirsi Paasovaara –Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Kirsi Paasovaara

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman pääsihteeri Kirsi Paasovaaran mukaan sote-palvelujen kehittämisessä riittää vauhtia ja odottamattomia haasteita, mutta niistäkin päästään eteenpäin toimivalla yhteistyöllä.

Sosiaali- ja terveysministeriössä Kirsi on aloittanut noin kolme vuotta sitten valinnanvapauden pilotoinnin toteuttamisen parissa. Hallituksen vaihtumisen myötä työtehtävät siirtyivät valinnanvapauden pilotoinnista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman pariin.

– Ennen ministeriöön tuloa olen saanut työskennellä monipuolisesti sote-uudistuksen parissa Pohjois-Pohjanmaalla, Oulun seudulla ja Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa, Kirsi kertoo taustastaan. 

Uran alkuvaiheeseen on mahtunut työkokemuksia myös projektipäällikön, suunnittelijan, sosiaali- ja potilasasiamiehen sekä fysioterapeutin tehtävistä. Koulutukseltaan Paasovaara on hallintotieteiden maisteri julkisoikeuden pääaineesta ja fysioterapeutti.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Kirsi työskentelee ohjausyksikön erityisasiantuntijana ja vastaa pääsihteerinä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman toteuttamisesta. Ohjelman hankkeet ovat käynnistyneet syksyllä 2020 ja päässeet nyt konkreettiseen kehittämisvaiheeseen, jossa painopiste on esimerkiksi asiakas- ja palveluohjauksessa, monialaisissa tiimimalleissa, asiakaslähtöisissä palveluprosesseissa sekä perhekeskusmallin toimeenpanossa. Lisäksi hankkeissa on koulutettu satoja psykososiaalisten menetelmien osaajia, jotka auttavat nuoria lievissä mielenterveyden häiriöissä.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa on juuri päättynyt täydentävä valtionavustushaku. 

– Viime vuonna valtionavustusta saaneet alueet voivat laajentaa, syventää ja vuodella jatkaa viime vuonna alkaneita hankekokonaisuuksia. Hankkeissa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluita ja parannetaan erityisesti palvelujen saatavuutta, kertoo Paasovaara.

Täydentävä valtionavustushaku näkyy niin Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman sihteeristön työpöydillä kuin hankkeiden seuraavissa askelissa. Katse on kiinnittynyt hankkeissa aikaansaatuihin tuloksiin ja ensimmäiset hyötytavoitteiden arviointia koskevat tulokset saatiin kesän aikana THL:stä. Arviointitulokset on julkaistu Innokylässä.

Ohjelma osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kokonaisuutta

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeissa viedään palvelujen kehittämisen avulla eteenpäin myös sote-uudistuksen kokonaisuutta. Kun sote-uudistuksessa on edetty toimeenpanoon, ohjelma ja sen sisältöhankkeet tukevat palvelujen järjestämisvastuun sujuvaa siirtymistä tuleville hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Palvelujen järjestämisen valmisteluryhmässä tehdään yhteistyötä palvelujen yhteensovittamisen parantamiseksi.

Tiivis yhteistyö näkyy STM:n ja THL:n välisessä työskentelyssä, sillä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman toimeenpanosta ja hankkeiden tuesta vastaa THL. Strategisesta ohjauksesta ja hankkeiden valvonnasta taas vastaa STM.

– Erityisesti valvojan roolissa pääsemme tekemään yhteistyötä suoraan hankealueiden toimijoiden kanssa. Rakenneuudistushankkeiden kanssa meillä on myös yhteinen hankejohtajien verkosto. Koska ohjelma kattaa laajasti monia substansseja ja yhdyspintoja muihin ohjelmiin ja hankkeisiin on paljon, saamme tehdä yhteistyötä laajasti STM:n eri asiantuntijoiden kesken, Kirsi kertoo.

Odottamattomista haasteista energiaa työpäivään

Kirsillä itsellään on hieman tavallista pidempi työmatka, sillä hän asuu Oulussa ja työskentelee Helsingissä. Korona-ajan etätyöskentely on lyhentänyt työmatkaa merkittävästi. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman pääsihteerinä toimimisessa inspiroivinta on Kirsin mielestä työn monipuolisuus ja tavoitteiden laajuus:

– Pidän siitä, että vauhtia ja odottamattomia haasteita riittää lähes jokaiseen työpäivään. Mitä haastavammat asiat, sitä enemmän niistä saa uutta energiaa sitten, kun näkee asioiden menevän yhteistyöllä eteenpäin.

Lisätietoja

Kirsi Paasovaara, hankepäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA 0295163012