FI SV

Rahoitushaut

Tälle sivulla ovat vanhat,vuonna 2016 ja 2017 julkaistut, kärkihankkeisiin liittyvät rahoitushaut.

 

Haku palvelusetelikokeilujen laajentamiseksi (2017)

Palvelusetelikokeiluja toteuttaville alueille on avautunut mahdollisuus laajentaa kokeilujaan. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on käynnistynyt valtionavustushaun, jossa alueet voivat hakea rahoitusta laajennukseen. Myös uudet alueet voivat hakea mukaan palvelusetelikokeiluihin.

Hakuaika päättyy 31.10.2017 kello 16.15. Laajennetut ja uudet palvelusetelikokeilut ovat käynnissä 1.12.2017 - 31.12.2018. Kokeilut voivat jatkua vuonna 2019 erikseen sovittavalla tavalla.

Täydet ohjeet ja hakutiedot:

Lisätietoa palvelusetelikokeilusta:

 

Lisätietoja: 

Anne Kumpula, hallitusneuvos 
STM, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Strategiaryhmä / STRA 0295163705   etunimi.sukunimi@stm.fi

Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Asiakkaat-tulosryhmä / ASI 0295163256   etunimi.sukunimi@stm.fi

 

Palvelut asiakaslähtöisiksi

Valtionavustuksia voi hakea STM:n vastuulla olevan kärkihankkeen Palvelut asiakaslähtöisiksi osahankkeen Palvelusetelikokeiluun 28.6.−31.8.2016. Valtionavustusta voi hakea kuntien, kuntayhtymien tai kuntakonsortioiden vetämiin hankkeisiin, joihin yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat osallistuvat.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.8.2016 klo 16.15. Päätökset avustusta saavista hankkeista tehdään viimeistään lokakuussa. Kokeiluhankkeet on tarkoitus saada käyntiin vuoden 2017 alussa.

Täydet ohjeet ja hakutiedot:

Lisätietoa kärkihankkeesta:

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Valtionavustuksia voi hakea hallituksen kärkihankkeen osaprojektin ”Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön” hankkeisiin.  Rahoitusta voi hakea hankkeisiin, jotka levittävät ja juurruttavat hyvinvointia ja terveyttä edistäviä hyviä käytäntöjä riittävän laajalla maantieteellisellä alueella. Hankkeilta edellytetään usean toimijan yhteistyötä. Osallistujina voivat olla kunnat tai kuntayhtymät, järjestöt, yritykset, seurakunnat tai muut toimijat.

Valtionavustusten hakuaika on 17.6.−30.9.2016. Päätökset tehdään viimeistään 30.11.2016 ja hankkeiden toiminta-aika on 1.1.2017−31.12.2018.

Täydet ohjeet ja hakutiedot:

Lisätietoa kärkihankkeesta:

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

Valtionavustusta voi hakea hankkeille, jotka edistävät muutosohjelman tavoitteita ja kohdistuvat yhteen tai useampaan seuraavista kehittämiskokonaisuuksista: 1.Toimintakulttuurin muutos, 2.Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen (perhekeskustoimintamalli, varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena), 3.Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen.

Valtionavustusten hakuaikaa on 4. marraskuuta 2016 saakka.

Täydet ohjeet ja hakutiedot:

Lisätietoa kärkihankkeesta:

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeessa on käynnissä kaksi valtionavustushakua, joissa voi hakea rahoitusta alueellisiin kokeiluihin. Hakemuksia toivotaan hankekonsortioilta, joissa päähakijana on kunta tai kuntayhtymä.

Haku 1: Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -projekti
Projektin tavoitteena on uudistaa osatyökykyisten tarvitsemien palveluiden toimintaa siten, että ne tukevat nykyistä paremmin osatyökykyisten työllistymistä ja osallisuutta. Hakuaika on 27.10.–29.12.2016

Haku 2: Polut hoitoon ja kuntoutukseen -projekti
Projektin tavoitteena on mallintaa ja levittää sujuva sekä oikea-aikainen työkyvyn tuen palveluketju sekä osatyökykyisten työhön paluun että työllistymisen kannalta. Hakuaika on 27.10.–12.1.2017.

Täydet ohjeet ja hakutiedot:

Lisätietoa kärkihankkeesta:

Vahvistetaan nuorten toimintakykyä ja osallisuutta - hankehaku

Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeen tavoitteena on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää. Kärkihanke on opetus- ja kulttuuriministeriön päävastuulla. Sosiaali- ja terveysministeriön vetovastuulla on nuorisotakuun toimenpide 3: Vahvistetaan nuorten sosiaali‐ ja terveyspalveluita, mielenterveyspalveluita sekä taataan kuntoutuspaikat.

Sosiaali- ja terveysministeriö etsii nyt hanketta, joka rakentaa ja vakiinnuttaa yhteistoimintamallia koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten toiminta- ja työkyvyn sekä osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseksi ja pienimuotoisia kokeiluhankkeita etsimään uudenlaisia innovatiivisia ratkaisuja nuorten palvelujen pulmakohtiin.

Valtionavustusten hakuaika on 9.12.2016 saakka.

Täydet ohjeet ja hakutiedot:

Lisätietoja kärkihankkeesta:

  • Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan
  • neuvotteleva virkamies Elina Palola (elina.palola(at)stm.fi, puh. 02951 63 595)
  • valtionavustukseen liittyvissä kysymyksissä: hallitusneuvos Anne Kumpula (anne.kumpula(at)stm.fi, puh. 02951 63961).

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 14.10. yhteensä 14,2 miljoonan euron kärkihankerahoituksen kahdeksalle hankkeelle, joissa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Rahoitusta saaneet hankkeet sekä muutosagentit toteuttavat kärkihanketta maakunnissa. Hankkeet ja muutosagentit esitellään maakuntakierroksella, joka kestää joulukuun alkuun asti. 

Lisätietoa:

Kahdeksan hanketta sai kärkihankkeen rahoituksen ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kehittämiseen (uutinen 14.10.)

Lisätietoa kärkihankkeesta:

Yleiset ohjeet ja lomakkeet

Rahoitushakujen ohjeet ja lomakkeet ovat täällä. Sivulle pääsee myös vasemman navigaation linkistä.