Kärjessä-blogi - Näkökulmia koti- ja omaishoidon uudistukseen

Blogissa on julkaistu I&O-kärkihankkeen (2016-2018) alueellisten toimijoiden kirjoituksia.


Tavoitteena turvallinen siirtymä ja rohkea uudistuminen myös kotihoidon asiakkaalle

Soili Partanen Julkaisupäivä 17.4.2018 15.33 Blogit STM

Useissa kunnissa on kehitetty geriatrisia lääkäripalveluita keskittämällä tarvittava osaaminen. Samalla on mahdollistettu etähoito lääkäripalveluiden osalta joko ostopalveluna tai omana toimintana. Lääkärit ja hoitajat toimivat samalla strukturoidulla mallilla.

Lääkärit ja hoitajat toimivat samalla strukturoidulla mallilla.

Yksi keskeisimpiä kehittämiskohteita ovat lääkäripalvelut. Ne ovat kuitenkin vain yksi osa laajaa kokonaisuutta, jossa kaikkien palveluprosessin vaiheiden tulee olla kunnossa. Tämän tyyppisestä toiminnasta on näyttöä useammastakin kunnasta, tässä esimerkiksi Porvoon tilanne

Keskitetyn geriatrisen lääkäripalvelun jatkuvuuden 24/7 mahdollistaminen onnistuu, mikäli tätä tuetaan etälääkäripalvelulla. Näin hoitohenkilökunnalla on käytettävissään lääketieteellinen tuki ja pikadiagnostiikkaan tarvittava välineistö kaikkina vuorokauden aikoina.

Kaavailtu sote-muutos voi olla kotihoidon asiakkaan kannalta katastrofi, mikäli ei aseteta jonkinlaisia kannustimia järjestää palvelut niin, että vanhus pärjää kotona mahdollisimman pitkään ilman turhia päivystyskäyntejä tai sairaalajaksoja. Tiedon aukoton kulku täytyy varmistaa, mikä tälläkin hetkellä on vaikeaa toteuttaa.

Tiedon aukoton kulku täytyy varmistaa.

Kotihoidon asiakkaiden hoito tulee myös kuluttamaan resursseja, jos asiakas valitsee: lääkäripalvelu A, kotihoito B, apteekki C, ateriapalvelu D, turvateknologia E, kuntoutus F ja niin edelleen, ja jokaisella on oma kombinaatio palveluita eri toimijoilta. Tämä toimii, jos asiakas itse (tai läheinen) koordinoi tämän, mutta kotihoidossa se ei useimmiten ole näin.

Käytännössä kotihoito tai keskitetty asiakasohjaus koordinoi ja mitä sekavampi tilanne, sen enemmän se vie työaikaa ja sitä suurempi on riski, että jokin asia jää hoitamatta.

Kotihoidon asiakkaat tarvitsevat alueellisesti keskitettyä geriatrista lääkäripalvelua, höystettynä teknologisilla ratkaisuilla, kuten etäpalveluilla. Pohdittaessa lääkäripalveluiden järjestämistä kotihoidon asiakkaille, pyytäisin, että tämän erityisryhmän tarpeet nostetaan erityistarkasteluun.

Paljon palveluita tarvitsevat kotihoidon asiakkaat kuuluvat siihen kuuluisaan 10 %:iin, jotka käyttävät 80 % sote-kustannuksista. Voitanee aika suoraan todeta, että sote-uudistuksen onnistumisen näkökulmasta tämä on yksi kriittisimmistä asiakasryhmistä, jonka kokonaisuus tulee tarkastella erityisellä huolellisuudella.

Tarvitsemme turvallisen tavan kotihoidon asiakkaiden palvelukokonaisuuksista huolehtimiseen.

Mikäli tavoitteena on, kuten Uudenmaan strategialuonnokseen on kirjattu, turvallinen siirtymä ja rohkea uudistuminen, tarvitsemme turvallisen tavan kotihoidon asiakkaiden palvelukokonaisuuksista huolehtimiseen. Siirtykäämme yhdessä valinnanvapauteen huolellisesti ja riittävällä siirtymäajalla! 

 

Soili Partanen
Uudenmaan muutosagentti

Kommentit
Ei kommentteja vielä Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita