Kärjessä-blogi - Näkökulmia koti- ja omaishoidon uudistukseen

Blogissa on julkaistu I&O-kärkihankkeen (2016-2018) alueellisten toimijoiden kirjoituksia.


Muutosagentit kehittämisen keskiössä

Eija Tolonen Julkaisupäivä 4.5.2018 14.01 Blogit STM

Muutosagentit ohjaavat kaikissa maakunnissa hallituksen kärkihankkeiden toteutusta.

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O) sekä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) -kehittämishankkeissa kokeillaan siis nyt tätä täysin uutta kohdennetun ohjauksen toimintatapaa.

Julki tullessaan uusi toimintamalli herätti alueilla sekä ihmettelyä ja kysymyksiä että toiveita ja odotuksia.

I&O-kärkihankkeen hankesuunnitelmaan on kesällä 2016 kirjattu muutosagenttien tehtäväkuvaus, joka sisältää vahvan kehittämispainotuksen käytännönläheisellä työotteella. Nyt reilut puolitoista vuotta myöhemmin voi hyvällä syyllä sanoa, että muutosagentit ovat maan jokaisessa maakunnassa ikääntyneiden palvelujen kehittämisen keskiössä.

He ovat löytäneet maakunnissa hyvin paikkansa ja verkostonsa sekä olennaiset yhteistyökumppaninsa asiakaskunnan osallisuutta unohtamatta. Jalkautuminen kentälle on tapahtunut.

Säännölliset tapaamiset ovat hioneet maahamme ainutlaatuisen ikääntyneiden palvelujen asiantuntijaverkoston.

I&O-kärkihankkeessa toimii 16 päätoimista ja kaksi osa-aikaista muutosagenttia. Kuukausittaisissa tapaamisissa Säätytalolla pyöreän pöydän ympärille kokoontuu yhteensä satoja vuosia työkokemusta johtamisesta ja kehittämisestä, sekä hurja määrä osaamista ja monipuolista asiantuntijuutta ikääntyneiden palveluihin liittyen.

Säännölliset tapaamiset ja niiden ulkopuolella tapahtuva yhteydenpito on hionut maahamme ainutlaatuisen ikääntyneiden palvelujen asiantuntijaverkoston, joka pystyy varsin nopeasti ottamaan kantaa niin paikallisesti askarruttaviin kysymyksiin kuin kansallisen tason tiedonkeruun kehittämiseen.

Haasteet ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä ovat usein varsin samankaltaisia.

Alueiden erilaisuudesta huolimatta kehittämistehtävien yhteisiä nimittäjiä on ollut enemmän kuin erottavia tekijöitä. Haasteet ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä ovat kuitenkin usein varsin samankaltaisia alueen koosta, toimijoiden lukumäärästä, välimatkoista tai olemassa olevasta organisaatiosta riippumatta.

Ikääntyneiden ihmisten peruspalvelutarpeet tai omaishoitajuuden haasteet eivät lähtökohtaisesti ole alueesta tai paikkakunnasta riippuvaisia.

Muutosagenttityön ja -verkoston kautta itse kukin agentti on voinut muodostaa kokonaiskuvan ikääntyneiden palvelujen monipuolisesta palvelurakenteen ja toiminnan sisällön kehittämisestä koko Suomessa. Myös hyviä käytäntöjä ja kehittämiskokemuksia on jaettu aktiivisesti kaikkien käyttöön jokaisella alueella hyödynnettäväksi.

Ilman omaa uskoa muutokseen ei muutosta voi luotsata eikä viedä kehitystä eteenpäin.

”Agentuuriaika” on avannut ikkunoita moneen suuntaan. Yhteinen työskentely on vahvistanut luottamusta siihen, että ikääntyneiden palveluja kehitetään oikeaan suuntaan – vaikka ulkopuolelta ajoittain tulee kritiikkiä. Tämä on ollut äärimmäisen tärkeää, sillä ilman omaa uskoa muutokseen ei muutosta voi luotsata eikä viedä kehitystä eteenpäin.

 

Eija Tolonen, Kainuun muutosagentti, eija.tolonen@kainuu.fi

Kommentit
Ei kommentteja vielä Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita