Kärjessä-blogi - Näkökulmia koti- ja omaishoidon uudistukseen

Blogissa on julkaistu I&O-kärkihankkeen (2016-2018) alueellisten toimijoiden kirjoituksia.


Mitäpä jos jättäisimme kiireen pois kotihoidossa

Tuija Koivisto Julkaisupäivä 24.8.2018 13.41 Blogit STM

Keski-Suomen Kukoistava kotihoito -hanke haastoi kansalaiset eri tavoin mukaan määrittelemään kotihoidon palvelulupausta. Kysymykseen, mitä on hyvä ja arvokas kotihoito, saattoi ottaa kantaa avoimessa nettikyselyssä, muistiyhdistyksen jäsentilaisuuksissa ja kotihoidon asiakkaille tehdyssä haastattelussa. Kaikilla tavoilla kysyttynä vastaukset olivat hämmentävän samanlaiset. Hyvä ja arvokas kotihoito on kiireetöntä!

Miksi kiire leimaa kotihoitoa? Jos googleen kirjoittaa kotihoito+kiire, tulee vastaukseksi 95 000 osumaa. Mitä merkityksiä kiireellä on? Onko kiire mielentila vai työkulttuurin itsestäänselvyys? Onko oltava kiire, jotta toiminnalla on olemassaolon oikeutus? Voiko kiireellä legitimoida laatupuutteet? Hoppu on hanurista -kirjan kirjoittanut Maarika Maury sanoi keväällä YLEn haastattelussa, että ”kiireestä puhuminen lisää kiireen ja panikin tuntua ja vie aikaa varsinaiselta tekemiseltä”.

Kukoistava kotihoito -hankkeessa kotihoidon toimintatapoja on kehitetty yhteistyössä Keski-Suomen maakunnan kotihoitotiimien kanssa, muun muassa juuri kiireen helpottamiseksi.

Käyttöön on otettu tietojohtamisen työkalut.

Datatiedon pohjalta nähdään tiimikohtaisesti muun muassa mihin kohtaan syntyy ruuhkahuippuja; miten pitkäksi aamu- tai iltaviiveet venyvät; miten välitön asiakastyöaika kehittyy. 

Paremman ajanhallinnan saavuttamiseksi tiimien tulee erityisesti paneutua siihen, mitä välillinen työ pitää sisällään. Onko välillisessä työssä aikasyöppöjä käytäntöjä tai epätarkoituksenmukaisia rutiineja? Välillinen työ, eli se työ mikä ei tuota suoraa asiakashyötyä, joka tapauksessa vie kokonaistyöajasta useimmissa tiimeissä lähes puolet. Eli jos kotihoitoon halutaan palkata lisäkäsipari, niin rekrytoida pitää kaksi työntekijää.

Ajanhallinnan lisäämiseksi Keski-Suomen kotihoidoissa on siirrytty tarvepohjaisen kotihoidon malliin, jossa resurssipoolein tai liikkuvin hoitajin vastataan reaaliaikaisesti kotihoidolle tyypilliseen kysynnän ja tarjonnan vaihteluun. Resurssipoolit varmistavat, että kotihoidon käyntilistat voidaan miettiä asiakkaiden tarpeista lähtien ja siten, että asiakkaalle mahdollisimman tutut hoitajat tekevät pääosan käynneistä.

Ruuhkahuippujen tasaamiseksi asiakaskäynneille määritellään aikakriittisyys.

Ei-aikakriittisiä käyntejä ei tehdä aamun tai illan kiireimpinä tunteina.

Kotihoito tulee totta kai olla oikein resursoitu. Kotihoidon henkilömäärän laskemisesta on ohjeet kesällä 2017 julkaistussa Laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Toiminnanohjausjärjestelmät tarvitaan, mutta niiden on kuitenkin oltava renkejä, ei isäntiä. Järjestelmiä tulee ’jumpata’ niin kauan, että ne tuottavat kiireettömät käyntilistat hoidon jatkuvuus huomioiden.

Kiireen lisäksi toinen yleistynyt näkemys kotihoidosta on, että asiakkaat ovat aina vain huonompi kuntoisempia. Keskisuomalaisen datatiedon valossa kotihoidon asiakkaista noin kolmasosalla kotihoidon palveluaika on enintään viisi tuntia kuukaudessa. Heitä, joilla palvelutunnit ovat yli 40 tuntia kuukaudessa, on vain noin 8 prosenttia asiakkaista. Minusta tämä kertoo sen, että kotihoidon asiakkailla on valtavasti jäljellä olevia voimavaroja sekä huomattavasti kuntoutumispotentiaalia. Näitä ei pidä kiireellä mitätöidä.

Kiireetön kotihoito ei ole rakettitiedettä. On tahdon asia tehdä palvelujärjestelmästä ikääntyvien turvalliseen ja arvokkaaseen kotona asumiseen ratkaisut löytävä kokonaisuus. Kunnioitetaan asiakkaan aikaa, ollaan kiireettömästi läsnä ainutlaatuisissa kohtaamisen hetkissä.

Tuija Koivisto 
I&O kärkihankkeen Keski-Suomen muutosagentti

Kommentit
Lisää kommentti
AmandaK
Mitäpä jos palkattaisiin tarpeeksi hoitajia ja palkalla jolla tulee tässä maassa toimeen!
0 (0 Ääniä)
Kirjoitettu 8.9.2018 21:15.
Karo Liina
Onkohan rva Koivisto ollut itse (viime vuosina) tekemässä kenttätyötä?

Jos vielä parin kuukauden kentällä olon jälkeen tuntuu, että "leppoista on ja kyseessä on tahdon asia" niin sitten voi kertoa miten työntekijä voi tehdä hommansa paremmin.
T. Ex-kh
0 (0 Ääniä)
Kirjoitettu 8.9.2018 23:12.
Tina Hägg
Kiireetön kotihoito ei todellakaan ole rakettitiedettä, mutta se miten teleporttaa yhden hoitajan samanaikaisesti kahteen paikkaan, se on. Totta sekin, että kiireestä puhutaan liikaa - niissäkin paikoissa, joissa ei ole kiirettä nähtykään. Mutta kotihoidossa hoitoisuus ja potilaiden määrä on lisääntynyt enemmän kuin hoitajien määrä.
0 (0 Ääniä)
Kirjoitettu 9.9.2018 1:14.
K
"Eli jos kotihoitoon halutaan palkata lisäkäsipari, niin rekrytoida pitää kaksi työntekijää." Alalla olen huomannut, että tarve työvoimalle ja resurssointi tähän ovat täysin kaksi eri asiaa.

"On tahdon asia tehdä palvelujärjestelmästä ikääntyvien turvalliseen ja arvokkaaseen kotona asumiseen ratkaisut löytävä kokonaisuus. Kunnioitetaan asiakkaan aikaa, ollaan kiireettömästi läsnä ainutlaatuisissa kohtaamisen hetkissä."

No alkakaa tekemään työtä sen eteen, että tämä mahdollistuisi käytännön työssäkin eikä vain ideaalina. Kivastihan tämä oli muuten kirjoitettu, mutta aivan kuten yleensä, nämä lätinät vailla konkreettista tavoitetta ovat täysin turhia.
0 (0 Ääniä)
Kirjoitettu 9.9.2018 3:26.
L
Nimimerkille K, minusta tässä oli aivan selkeästi määritellyt konkreettiset tavoitteet. Kotihoidon henkilöstöresurssit pitää saada kohdalleen ja työ organisoida siten, että hoitajan päivästä suurin osa kuluu siihen mitä hänet on koulutettu tekemään, välittömään asiakastyöhön. Käynnit pitää jakaa tasaisemmin pitkin päivää ja optimoida käynnin kesto, kannattaako samalla asiakkaalla tehdä 4 kymmenen minuutin käyntiä vai vaikka 2 20 min käyntiä päivässä. Siirtymät ja reitit voidaan myös laskea optimaalisiksi, jotta vältetään edestakaista suhaamista. Tämä vaatii hoitotyöhön osaavaa johtamista ja niitä reaaliaikaisia työkaluja siihen, että nähdään mikä sen kiireen tosiasiallisesti aiheuttaa.
0 (0 Ääniä)
Kirjoitettu 10.9.2018 22:40.
Hoitaja76
Kiva olis myös ehtiä tehdä työnsä hyvin ja rauhassa ilman että jää omat tauot pitämättä(lakisääteisiä ovat!). Meillä pomo sitä mieltä että jos ei niitä meinaa ehtiä pitämään ilman että ylityöt paukkuu, ei niitä sitten pidetä...
0 (0 Ääniä)
Kirjoitettu 12.9.2018 11:31 vastauksena kirjoittajalle L.
Raija Haapatalo
Kuntouttava työote,asiakkaan ottaminen mukaan esim.aamutoimiin ja pukemiseen ei onnistu 15-20 min käynnillä. Jos olisi tarkoitus edes säilyttää heidän omatoimisuutensa.
Ja vanhus voi olla kaatuneena tms.ja siinä soittelet apuja tai odotat ambulanssia yli tunnin - kyllä aikarajat paukkuu.. Kiire ei ole aina asennekysymys..sitäkin se voi olla ..jossain. suuri stressin aiheuttaja on se ettei hoitaja koe tekevänsä tarpeeksi ja joutuu tinkimään omista periaatteistaan kiireen takia. Onko siihen lääkettä? Olen ollut alalla yli 30 v. Kehitystä on tapahtunut sekä hyvään että huonompaan suuntaan. Mutta miksi vanhusten on kärsittävä päättäjien lyhytnäköisyydestä ja suoranaisesta välinpitämättömyydestä??!! Lh vm -60
0 (0 Ääniä)
Kirjoitettu 15.9.2018 14:20.
Selaa blogin artikkeleita