Kärjessä-blogi - Näkökulmia koti- ja omaishoidon uudistukseen

Blogissa on julkaistu I&O-kärkihankkeen (2016-2018) alueellisten toimijoiden kirjoituksia.


Kotihoidon organisoiminen – uudenlainen johtamisen osaamisala?

Annukka Kuismin Julkaisupäivä 25.6.2018 14.15 Blogit STM

Kotihoidon organisoimista on muutettu valtavasti. Kun osoitettiin, miten työtehtävät allokoitiin epätarkoituksenmukaisesti suhteessa käytettävissä olevaan resurssiin, ryhdyttiin asiaa korjaamaan pikaisesti. Siirryttiin karkeasti sanottuna ”mahdollisimman paljon asiakkaalla tehtävän työn kerralla tekemisen” -orientaatiosta ”allokoidaan resurssi tasaisemmin ja järkevämmin suhteessa tehtävään työhön” -ajatteluun. 
 
Kotihoito on saanut toiminnanohjaus- ja/tai optimointijärjestelmiä avukseen siihen työhön, joka ennen tehtiin manuaalisesti. Kotihoidon arki on dynaamista ja turbulenttia. 

Muutoksia on tehty, mutta kotihoidon juuret ovat syvällä kotisairaanhoidon ja kodinhoitoavun perinteissä. Toimintaympäristö on sittemmin eriytynyt juurien kasvualustasta. Ei voi kohtuudella odottaa julkisen sektorin resurssipaineissa, että kotihoidon todellisuus vastaisi puhtaimmillaan perinteitä.

Mutta voimme odottaa ja vaatia riittävää kestävää laatua, johdonmukaista ja luotettavaa palvelua.

Kollegani Kristiina Kalliovalkama Riihimäeltä esitti osuvasti kysymyksen: ”onko kotihoitoa kohdannut uusi osaamisvaatimus – toiminnanohjausjärjestelmän käyttö?”. On helppo vastata myöntävästi kuullessaan työntekijöiden kertovan mahdottomista työlistoista, esimiesten perustellessa, miten optimoinnissa on nostettu ykkösprioriteetiksi viiden tutuimman hoitajan käynnit, omaisten ja asiakkaiden kertoessa hätäännyksestään ja tyytymättömyydestään liian lyhyistä ja asiakkaan tarpeeseen soveltumattomista käynneistä, ja toisaalta poliitikkojen ja virkamiesten todistellessa kotihoidon kehittämistä. Kuullessaan, miten toiminnanohjausjärjestelmä on syypää siihen ja tuohon. Puheet menevät ristiin, eivät kuule eivätkä huomioi toisiaan.

Toiminnanohjausjärjestelmä on digitaalinen ohjelmisto, joka toimii luodun logiikan mukaisesti niiden parametrien puitteissa, jotka siihen on syötetty. Jos priorisoidaan käytettävissä olevan resurssin tehokkuus, asiakkaalla käyvien eri työntekijöiden määrä lisääntyy. Jos ei allokoida riittävää aikaa asiakaskäynteihin, eivät resurssit erilaisin priorisoinnein tuota asiakastyytyväisyyttä, laadukasta palvelua eivätkä työhyvinvointia. Jos ei asiakkaan yksilöllistä tilannetta oteta huomioon, voi dementoituneelle asiakkaalle perustellusti allokoida joka aamuun 10 minuutin käynnin.

Kotona asuminen on nostettu palvelurakenteen uudistumista kehystäväksi teemaksi.

Kotona asumista ei tavoitella ikääntyneiden hyvinvoinnin kustannuksella, eikä sen merkitys rajoitu kotihoidon asiakkaisiin. Kotona asuminen on laaja käsite, ja kotiin annettavat palvelut laajentumassa oleva kokonaisuus.

Kotihoitopalvelu tullee kuitenkin olemaan selkäranka kotona asuvan tarvitessa erilaisten toimintakyvyn vajausten vuoksi apua ja hoivaa arjessa pärjätäkseen. Kotihoidon organisoinnissa olemme astuneet uuteen maailmaan, missä pitää olla kyvykkyyttä hyödyntää tietojärjestelmiä tavoitteellisesti, pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti asiakkaille annettavan palvelun ja sen laadun varmistamiseksi, resurssien kustannusvaikuttavaksi ja -tehokkaaksi hyödyntämiseksi, ammattilaisten työtyytyväisyyden ja -hyvinvoinnin säilyttämiseksi, sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteiskunnallisen perustehtävän toteuttamiseksi.

Väitän, että johtamisen tulee muuttua. Mikä kotihoidon toiminnassa tuottaa asiakkaalle lisäarvoa, ja miten se tehdään kustannusvaikuttavasti ja -tehokkaasti? Miten käyttää nykyajan yhä kehittyvämpiä digitaalisia tietojärjestelmiä välineinä, joiden oletukset ymmärrämme, ja jotka voimme valjastaa perustehtävämme hyödyksi? Rengin pitää pysyä renkinä, eikä ammatillinen ajattelu saa hämärtyä tehokkuuden ehdoilla.

Perustehtävämme on asiakkaiden tarvitseman avun antaminen. Ei enää 10 minuutin käyntejä dementoituneille asiakkaille. Ei enää matka-aikoja huomioimattomia optimointeja sijaisresurssien puutteessa. Ei nopeita johdonmukaisuuden puutetta kuvastavia ratkaisuja tilannekohtaisten tulipalojen sammuttamiseksi.

Laatua, kokonaisvaltaisuutta, hallintaa ja osaamista.

Annukka Kuismin
Kanta-Hämeen I&O-kärkihankkeen muutosagentti

Kommentit
Ei kommentteja vielä Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita