Kärjessä-blogi - Näkökulmia koti- ja omaishoidon uudistukseen

Blogissa on julkaistu I&O-kärkihankkeen (2016-2018) alueellisten toimijoiden kirjoituksia.


Jokaisessa kehittäjässä asuu pieni POP-agentti

Rita Oinas Julkaisupäivä 29.5.2018 11.11 Blogit STM

Ikäihmisten palveluiden kehittämisen myötä Pohjois-Pohjanmaalla (POP) on syntynyt uusia ammattilaisten ja eri toimijoiden muodostamia verkostoja. Osittain myös entisiin, toimiviin verkostoihin on tuotu uutta sisältöä kärkihankkeen teemojen ja toiminnan myötä.

Sote-esiselvitysvaihe PoPSTer jo kokosi ja osallisti maakunnalliseen työskentelyyn lähes 400 henkilöä.

Osallistujille kohdennetun arvioinnin mukaan hankkeen työskentelyä tältä osin on pidetty onnistuneena.

Valmistelutyötä toteutettiin palvelukokonaisuuksien mukaisissa, monialaisissa työryhmissä. Kuudentoista eri työryhmän työskentelyn koettiin tukeneen selvitystyön tavoitteiden saavuttamista. Parannettavaakin toki jäi, muun muassa yhteistyöstä kuntien kanssa. Tällaisella työskentelyllä on kuitenkin luotu pohjaa yhteisiin toimintamalleihin sitoutumiselle, mikä taas on ehdoton edellytys tavoiteltujen muutosten toteutumiselle.

Ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kehittämistä lähdettiin luontevasti toteuttamaan PoPSTer-työskentelyn viitoittamana erilaisissa verkostoissa. Kuntien ja sote-organisaatioiden vanhustyön vastuuhenkilöistä muotoutui maakunnallinen kehittämisverkosto ja yhteisen toimintasuunnitelman tavoitteiden mukainen työskentely. Koska erillistä kokeiluhankeresurssia ei ollut, jaoimme tehtävät kehittämisteemojen mukaisesti, ja löysimme työskentelyyn vastuuorganisaatiot ja -henkilöt vetämään kehittämistiimejä. Tiimien työskentely on jatkunut näihin päiviin saakka, ja arvioinnin myötä tullaan kuulemaan kokemuksia tästä toimintatavasta.

Olen kuitenkin ollut havaitsevinani ja kuulevinani tiimien tapaamisissa valtavasti positiivista energiaa ja myönteisyyttä yhdessä kehittämiselle. Vanhustyön toimijat ovat oppineet tuntemaan toisiaan, jakamaan huolia ja etsimään yhdessä ratkaisuja. Kehittämistiimeissä on ollut mukana moniammatillisesti asiakkaiden kanssa työskenteleviä, mikä tuo luotuihin toimintamalleihin käytännön läheisyyttä ja uskottavuutta. Tiimeissä olen nähnyt aitoa toisen ammattilaisen kuuntelemista, kohtaamista ja ymmärtämisen tahtoa.

Ymmärrys toisen työtä, erilaisia, erikokoisia organisaatioita ja toimintaympäristöjä kohtaan on lisääntynyt valtavasti. 

Myös digitaidot ja yhdessä työskentelyn taidot verkkotapaamissa ovat myös lisääntyneet. Erityisesti niitä on myös koeteltukin. Kärsivällisyydellä, luovuudella ja vertaistuella teknisistä ongelmista on myös selvittykin. Pohjois-Pohjanmaan maakunnan slogania soveltaen: Digi on myös todella lähentänyt meitä toistemme liki. 

Tällä yhdessä kehittämisen ajalla on jatkoa ja yhtenäistä maakunnan toimintaa ajatellen suurempi merkitys, kuin ehkä nyt ymmärrämmekään. Sanotaan, että tunteet ovat keskeinen sidosryhmien sitoutumista välittävä tekijä. Jotain on kai tehty sitten oikein, kun myös pientä huolta ja haikeuttakin olen ollut kuulevinani säännöllisen tiimityöskentelyn loppuessa.

Toivottavasti onnistumme välittämään näiden tunteiden siivittämänä myös yhteisten toimintamallien sisällön laajasti juurtuvaksi kaikkien toimijoiden toimintaan maakunnassamme. Ainakin tästä työskentelystä on syntymässä yhä suurempi innostava ja kannustava POP-agentti-joukkue muutoksen eteenpäin viemiseksi koko Pohjois-Pohjanmaalle.

Rita Oinas
Muutosagentti, Pohjois-Pohjanmaa
I&O-kärkihanke

 

Kommentit
Ei kommentteja vielä Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita