Kärjessä-blogi - Näkökulmia koti- ja omaishoidon uudistukseen

Blogissa on julkaistu I&O-kärkihankkeen (2016-2018) alueellisten toimijoiden kirjoituksia.


Ikääntyneet kehittämistyön voimavarana

Lahja Harju Pilvikki Lantela Julkaisupäivä 31.10.2018 12.20 Blogit STM

Toimiva Kotihoito Lappiin -hankkeessa on ollut vahvaa halua kuulla kehittäjäasiakkaita ja ikääntyneitä. Asiakaslähtöisyys on ollut yksi hankkeen päätavoitteista.

Kehittäjäasiakkaat ovat olleet mukana esimerkiksi palveluneuvonnan ja asiakasohjauksen kehittämisosiossa alueellisen neuvonnan ja asiakasohjausmallin suunnittelussa sekä sähköisten lomakkeiden suunnittelussa. He ovat osallistuneet myös lausunnon antamiseen valinnanvapauslakiin liittyen.

Kotihoidon asiakasmaksuista pidettiin omat keskustelu-/kehittäjäkahvilatyyppiset tilaisuudet eri puolilla Lappia. Kehittäjäasiakkaat kahdelta paikkakunnalta antoivat lausuntonsa luonnokseen uudesta asiakasmaksulaista. Seuraavaksi maakunnan vanhusneuvostojen etäpalaverissa ikäihmiset antavat kommentteja palvelulupaukseen.

”Ei täällä koskaan aikaisemmin ole tehty yhdessä asiakkaiden kanssa”  pienen paikkakunnan viranhaltija

Kokemustemme mukaan tällainen yhteiskehittäminen ja kumppanuus vaatii oppimista molemmin puolin. Toiminta vaatii kehittäjäasiakkailta, päättäjiltä ja kuntien viran- ja toimenhaltijoilta halua olla aidosti mukana sekä kykyä rakentaa luottamusta, kun eri todellisuudet ja maailmat kohtaavat. Selkokielisyys on yhteiskehittämisen edellytys. Olennaista on tiedostaa annettu tavoite, edetä sitä kohden vuorovaikutuksen keinoin sekä kirjata esille nousseet näkemykset ja kehittämisideat.

Kumppanuus rakentuu pitkäjänteisesti. Lapissa on pitkät perinteet kehittäjäasiakastoiminnasta, jossa mm. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on tehnyt tärkeää pioneerityötä asiakaslähtöisten palvelujen eteen. Lapin hyvä ja tiivis järjestöyhteistyö on ollut toimeenpanon tukipylväs.

Mitä hyötyä yhdessä tekemisestä?

Yhteiskehittämisen lopputuloksena voi syntyä uusia innovaatioita ja palveluita, jotka ovat alusta alkaen muotoiltu käyttäjäystävällisiksi. Myös jo olemassa olevia palveluita voidaan parantaa, kun tahtoa löytyy.

Hankkeemme tulokset rohkaisevat viranhaltijoita, kuntien ja tulevien maakuntien päättäjiä ottamaan palveluiden käyttäjät ja kuntalaiset mukaan kehittämisprosesseihin. Ikääntyneiden kuuleminen heitä koskevissa asioissa on yhteiskunnallinen, eettinen kysymys. Aikaa kuulemiselle ja kuuntelulle täytyy olla riittävästi ja mahdollisuuksia vaikuttaa täytyy luoda.

”Täällä on niin paljon ihmisiä, joilla on muistisairauksia, että minulla ihme kumma järki pellaa ja sillä ne on minua esittänyt tähän, että, että minä nyt kokeilen, mitä, mitä te ootte [naurahtaa] näistä minun, näistä jutuista niin, niin onko näistä hyötyä vai haittaa. [nauraa]” – 89-vuotias nainen

Kokemuksemme mukaan ikääntyneet ovat hyvin otettuja siitä, että heitä toivotaan mukaan kehittäjäasiakastoimintaan. Nuorempien ihmisten kohdalla palautteenantaminen ja kuluttajakansalaisuus on siunaantunut jo äidinmaidossa. Ikääntyneille tämä on uudenlaista ja kaivattua toimintaa, mahdollisesti rooli, jota täytyy myös opetella.

Rohkaisemme ottamaan ikääntyneet mukaan vanhojen palvelujen ja toimintamallien parantamiseen ja uusien muodostamiseen.

 

Lahja Harju 
projektipäällikkö 
Toimiva kotihoito Lappiin

Pilvikki Lantela
nuorempi tutkija, Lapin yliopisto
Toimiva kotihoito Lappiin

Kommentit
Ei kommentteja vielä Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita