Kansanterveyden neuvottelukunta: Rakenteet ja menetelmät -jaosto

Jaoston tavoitteena on tukea yhteistyötä ja yhteisten toimintamallien käyttöönottoa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen toimeenpanossa kuntien, alueiden ja järjestöjen välillä.

Lisäksi tavoitteena on tukea sote-uudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen sekä eriarvoisuuden kaventamisen näkökulmasta.

Jaoston tehtävät

Jaosto 

  • valmistelee Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 -toimeenpanosuunnitelman toimenpiteitä ja seuraa suunnitelman toteutumista (vuosittainen yhteenveto)
  • tekee ehdotuksia hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen vahvistamiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi osana sote-uudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa, muun muassa  valmistelee ehdotuksen tukimateriaaliksi ja toimenpiteiksi 
  • valmistelee ehdotuksen vaikuttavien hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen käytäntöjen levittämisen tueksi. 
  • tekee yhteistyötä muiden neuvottelukunnan jaostojen kanssa sekä alueellisen valmistelun jaoston (sote-uudistus) kanssa
  • viestii aktiivisesti ja ymmärrettävästi siten, että tieto on käytettävissä alueellisen ja paikallisen tason päätöksenteon ja kehittämistyön prosesseissa.

Toimikausi ja kokoonpano

Jaoston toimikausi on 1.9.2020 - 31.7.2023.

Puheenjohtajana toimii Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö ja varapuheenjohtajana Lapin aluehallintoviraston ylitarkastaja Sanna Ylitalo.

Jaoston jäseninä on edustajia sairaanhoitopiiristä, sosiaali- ja terveyspiiristä, kunnista, järjestöistä, maakuntaliitosta sekä Kuntaliitosta ja tutkimus- ja asiantuntijalaitoksista.