Kansanterveyden neuvottelukunta: Kansallisen tason (valtionhallinto) poikkihallinnollisen yhteistyön uudistamisen jaosto

Jaoston tavoitteena oli uudistaa kansallisen tason (valtionhallinnon) poikkihallinnollisen yhteistyön rakenteet. 

Jaoston tehtävät

Jaosto

  • luo pysyvät rakenteet kansallisen tason poikkihallinnolliselle hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiselle sekä eriarvoisuuden kaventamiselle
  • tekee ehdotuksen tulevaksi lakisääteisen poikkihallinnollisen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen sekä eriarvoisuuden kaventamisen yhteistyörakenteeksi ja 
  • tekee ehdotuksen tietopohjan vahvistamiseksi ja tiedon hyödyntämiseksi osana valtionhallinnon hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen valmistelua (yhteistyössä jaoston 1. kanssa). 

Toimikausi ja kokoonpano

Jaoston toimikausi oli 1.9.2020 - 31.12.2021

Puheenjohtajana toimi johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä ja 
varapuheenjohtajana strategiapäällikkö Ari Evwaraye, sisäministeriöstä.

Jaoston jäseninä oli edustajia eri ministeriöistä, tutkimus- ja asiantuntijalaitoksista sekä järjestöistä.