Kansanterveyden neuvottelukunta: Hyvinvointitalouden jaosto 

Jaoston tavoitteena oli vahvistaa hyvinvointitalousajattelua ja rakenteiden muodostumista kansallisessa, alueellisessa ja paikallisessa päätöksenteossa.

Jaoston tehtävät

Jaosto

  • tekee ehdotuksen hyvinvointitalousajattelun vahvistamisen tiekartaksi vuosille 2022–2023.
  • kokoaa konkreettisia hyvinvointitalousajattelua tukevia esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä kansallisen, alueellisen ja paikallisen päätöksenteon tueksi.
  • tunnistaa tietopohjan vahvuuksia ja kehittämistarpeita sekä 
  • tuottaa ehdotuksen hyvinvointitaloutta koskevan tietopohjan vahvistamiseksi.

Toimikausi ja kokoonpano

Jaoston toimikausi oli 1.9.2020 - 31.12.2021.

Puheenjohtajana toimi osastopäällikkö Veli-Mikko Niemi sosiaali- ja terveysministeriöstä ja
varapuheenjohtajana  budjettineuvos Riitta Aejmelaeus valtiovarainministeriöstä.

Jaostoon kuului edustajia eri ministeriöistä, tutkimus- ja kehittämislaitoksista, Kuntaliitosta ja järjestöistä.