FI SV EN

Suomi johtaa puhetta EU:n ministerineuvostoissa

Suomi on EU:n neuvoston puheenjohtaja 1.7 - 31.12.2019.

Sosiaali- ja terveysministeriölle EU-puheenjohtajuus tarkoittaa vetovastuuta työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden (TSTK) -neuvostossa ja sitä valmistelevissa työryhmissä yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Lisäksi Helsingissä järjestetään lukuisia virkamiestason kokouksia sosiaali- ja terveyspolitiikan tärkeistä teemoista.

Tämä on Suomen kolmas EU-puheenjohtajuus. Suomen puheenjohtajuuskauden kokonaisuudesta vastaa valtioneuvoston kanslia.

Hyvinvointitalous ja tasa-arvo ovat Suomen kauden pääteemat

Sosiaali- ja terveyspolitiikassa sekä tasa-arvokysymyksissä Suomella on kaksi pääteemaa: hyvinvointitalous ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

Hyvinvointitalous

Suomi haluaa tuoda EU-päätöksentekoon ymmärryksen siitä, että ihmisten hyvinvointi johtaa talouskasvuun ja yhteiskunnan sekä talouden vakauteen ja toisaalta talouskasvu lisää mahdollisuuksia kohentaa hyvinvointia.​

Hyvinvointitaloudessa julkisia varoja sijoitetaan ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen. Hyvinvoivat ihmiset sairastavat vähemmän, tekevät töitä, ovat innovatiivisia ja tuottavia ja maksavat veroja.

Suomi esittää ministerineuvostolle hyvinvointitalouspäätelmien hyväksymistä lokakuun ministerineuvostossa. Päätelmät sisältävät toimenpidesuosituksia jäsenmaille ja Euroopan komissiolle.

Suomi järjestää EU-puheenjohtajakaudellaan korkean tason Hyvinvointitalous-konferenssin 18.−19.9.2019 Helsingissä.

Tasa-arvoiset taloudet

Suomi haluaa puheenjohtajakaudellaan vahvistaa tasa-arvo- ja talouspolitiikan välisiä yhteyksiä. Tasa-arvon edistäminen, eriarvoisuuden vähentäminen, naisten työllistymismahdollisuuksien parantaminen ovat erittäin tärkeitä tavoitteita kestävän talouskasvun kannalta.

Suomi esittää ministerineuvostolle tasa-arvoa koskevien päätelmien hyväksymistä joulukuun ministerineuvostossa.

Suomi järjestää EU-puheenjohtajakaudellaan korkean tason tasa-arvokonferenssin ”Europe for Gender Equality? Taking Stock – Taking Action” 30.9. − 1.10.2019 Helsingissä.

Lisätietoja

Noora Saarinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163039