FI SV EN RU

Kansainvälinen sosiaaliturva

Suomalainen sosiaaliturva perustuu pääosin Suomessa asumiseen. Suomessa asuva henkilö voi oleskella tilapäisesti ulkomailla ja kuulua silti Suomen sosiaaliturvan piiriin, kuitenkin yleensä enintään vuoden ajan.

Jos henkilö muuttaa pysyvästi pois Suomesta, hän ei enää kuulu Suomen sosiaaliturvaan vaan on yleensä oikeutettu uuden asuinmaansa sosiaaliturvaan. Vastaavasti kun henkilö muuttaa ulkomailta pysyvästi Suomeen, hän siirtyy yleensä Suomen sosiaaliturvan piiriin. 

Kela päättää oikeudesta suomalaiseen sosiaaliturvaan

Kela tekee päätöksen oikeudesta suomalaiseen sosiaaliturvaan, kun henkilö muuttaa Suomeen tai pois Suomesta. Päätöksen perustana on niin kutsuttu soveltamisalalaki.

Myös työnteko Suomessa voi oikeuttaa suomalaiseen sosiaaliturvaan. Näissä tilanteissa henkilö ei välttämättä asu vakituisesti Suomessa.

Suomessa kunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista. Maistraatti tekee kotikuntalain perusteella päätöksen henkilön kirjaamisesta kunnan asukkaaksi.

Tilapäisestä tai pysyvästä muutosta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen pitää ilmoittaa Kelaan ja maistraattiin.

Avaa kuvasta suurempi versio klikkaamalla sitä.
Tulostusversion saat tästä.

Kansainvälisestä sosiaaliturvasta ja sosiaaliturvan yhteensovittamisesta säädetään laissa ja EU-asetuksissa.

Sosiaaliturvan yhteensovittaminen eri maiden välillä

EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaa sääntelee EU-lainsäädäntö sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta. Sosiaaliturvan yhteensovittaminen maiden välillä varmistaa maasta toiseen liikkuvien ihmisten oikeudet sosiaaliturvaan. Näin esimerkiksi eläketurvaan ei tule aukkoja, vaikka henkilö olisi työskennellyt useassa maassa työuransa aikana.

EU- ja Eta-maat sekä Sveitsi ovat yhdessä sopineet sekä terveyspalvelujen käytöstä että työttömyysturvan, perhe-etuuksien ja eläkkeiden maksamisesta maiden välillä, kun ihmiset liikkuvat maasta toiseen.

Sosiaaliturvasopimukset

Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus ja pohjoismainen sosiaalipalvelusopimus täydentävät EU-lainsäädäntöä.

Lisäksi Suomi on sopinut erikseen sosiaaliturvasta joidenkin maiden kanssa. Suomella on kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus Australian, Chilen, Israelin,  Kanadan,  Yhdysvaltojen, Kiinan, Etelä-Korean ja Intian kanssa.  Erikseen sosiaaliturvasta on sovittu myös Kanadan Quebecin osavaltion kanssa. Australian kanssa Suomi on solminut myös sairaanhoitosopimuksen. 

​Suomen solmimat sosiaaliturvasopimukset

Kahdenväliset sopimukset ja niiden voimaantulopäivä eurooppalaisten valtioiden kanssa

 • Iso-Britannia 1.2.1984
 • Sveitsi 1.10.1986
 • Itävalta 1.7.1987
 • Espanja 1.8.1987
 • Kreikka 1.5.1991
 • Saksa 1.8.1998
 • Latvia 1.6.2000
 • Luxemburg 1.2.2002

Kahdenväliset sopimukset ja niiden voimaantulopäivä Euroopan ulkopuolisten valtioiden kanssa

 • Kanada 1.2.1988
 • Québec 1.4.1988
 • USA 1.11.1992
 • Chile 1.1.2008
 • Israel 1.9.1999
 • Australia 1.7.2009
 • Intia 1.8.2014
 • Kiina 1.2.2017
 • Korean tasavalta 1.2.2017
Monenväliset sosiaaliturvasopimukset
 • Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus 1.5.2014
Sairaanhoitosopimus
 • Australia 1.9.1993

Asumisperusteisen sosiaaliturvan kohdentuminen kansainvälisissä tilanteissa -hanke

Hankkeessa arvioidaan Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvalainsäädännön ei-tulosidonnaisten etuuksien ja muiden ulkomaille maksettavien etuuksien perusteet, niiden kohdentuminen ja tarkoituksenmukaisuus. Valmistellaan sosiaaliturvalainsäädännön selkiyttämisen uudistustarpeet ja tässä otetaan huomioon EU:n sosiaaliturvan koordinaatiolainsäädäntö. Hallituksen esitys asumisperusteisen sosiaaliturvan muutoksista on tarkoitus antaa syksyllä 2018.

Maahanmuuttoasioista vastaa sisäasiainministeriön alainen maahanmuuttovirasto