Publikationer

I social- och hälsovårdsministeriets serie Publikationer publiceras verk som stöder SHM:s ledarskap, samt kommunikation inom substansområdena och styrning inom förvaltningsområdet. Arbetsgruppers och utredningspersoners rapporter samt andra motsvarande material publiceras i dokumentserien Rapporter och promemorior.

På vår webbplats finns material från år 2013 framåt. Äldre material hittas i statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto.

Materialen publiceras i huvudsak i elektronisk form. En del publiceras också i tryckt form. Tryckta publikationer säljs i statsrådets bokhandel.

De äldsta publikationerna som inte finns tillgängliga elektroniskt kan lånas bl. a. på Riksdagens bibliotek.