Koti- ja omaishoidon uudistus tehdään maakunnissa ja maakuntien ehdoilla. Uudistuksen maakuntalähettiläs Harriet Finne-Soverin matkakirjeissä valotetaan asukkaiden, asiantuntijoiden ja päättäjien yhteistä muutostyötä maakunnissa.

Matkakirjeitä maakunnista: Pohjois-Savo

Palasista syntyy kokonainen

Pohjois-Savossa on 18 kuntaa, joista 5 on kaupunkeja, ja Joroinen liittyy maakunnan osaksi vuonna 2020. Suurimmat kaupungit ovat Iisalmi, Kuopio ja Varkaus.

Hallinnon, muutosagenttien ja I&O-lähettilään tapaamishetkellä 8.1.2018 tämä asukasluvultaan maan kuudenneksi suurin maakunta oli  ”tuumasta toimeen" -vaiheessa. Väliaikaisen hallinnon valitseminen oli juuri päättynyt ,ja työskentely alkanut.

Sote-uudistus tuo voimavaroja ikääntyneiden hyvään hoitoon.

Puhuessaan taannoin Helsingin lääkäripäivillä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko korosti kodin merkityksen kasvamista terveydenhuollon toimintaympäristönä ja sen mahdollistamista koti- ja omaishoidon uudistuksen avulla.

Pohjois-Savon liiton hallintojohtaja ja SOTE-muutosjohtaja Tarja Miettinen sekä Ylä-Savon SOTEn toimitusjohtaja ja SOTE-muutosjohtaja Leila Pekkanen.

Koko sote-uudistus tähtää ministeri Saarikon mukaan osaltaan siihen, että voimavaroja ikääntyvien kansalaisten hyvään hoitoon on jatkossakin.

Tärkein palanen suuressa muutoksessa on henkilö itse oman omatoimisuutensa, toimintakykynsä ja osallisuutensa vastuutahona.

Pohjois-Savossa kuntien I&O-muutostyöpajoissa kehitetään ja otetaan käyttöön toimintakykyä tukevia iäkkäiden palveluja.

Käyttöönotto aloitetaan pienillä piloteilla, joita ovat muun muassa systemaattinen FRAT-mittaus terveyskeskuksen vuodeosaston potilaille ja riskissä oleville, IKINÄ-mittaus sekä moniammatillinen arvio kaatumisriskin syystä ja siihen räätälöityjen toimenpiteiden kohdentaminen.

Muutostyö kokoa kaikki alueen toimijat yhteen.

Muutostyöpajoihin kokoontuu kunnittain iäkkäille suunnattujen palvelujen toimijoita yhteensä 10 kertaa hankkeen aikana. Mukana on kansalaisten lisäksi julkista sote-sektoria, yksityisiä toimijoita, järjestöjä, seurakuntia, apteekkeja sekä vanhusneuvoston edustajia.

Toinen palanen muutoksessa on kunta omatoimisuuden mahdollistajana.

Voimaa Vanhuuteen -ohjelmissa ovat mukana lähes kaikki Pohjois-Savon kunnat. Voimaa Vanhuuteen -ohjelma tuo uudenlaisia käytäntöjä tukemaan kotona asuvien iäkkäiden toimintakyvyn ylläpitoa, ja siitä on jo tulossa vakiintunut osa kuntien jatkuvaa HYTE-toimintaa. Keskeistä on se, että iäkkään terveyden tai toimintakyvyn heikkeneminen havaitaan mahdollisimman varhain ja käynnistetään tarvittavat tukitoimet.

Muita palasia ovat esimerkiksi tiedon saatavuus ja palveluohjaus sekä hallinnon rakenteet.

Pohjois-Savossa työstetään maakunnallista asiakas- ja palveluohjauksen KAAPO-toimintamallia. Malliin kiinnitetään muun muassa kuntouttava arviointijakso, ILMA-mallilla toteutettu lääkehoidon arviointi sekä etsivä vanhustyö.

Yksi tärkeimmistä palasista on kuitenkin tahtotila, halu toimia yhdessä ja luoda kestäviä ratkaisuja silloinkin, kun se teettää ylimääräistä työtä.

Pohjois-Savon sote-suunnitelmissa ja niiden toimeenpanossa välittyy oivallus siitä, että kotona asumisen mahdollistaminen vanhuudessa käsittää sekä sujuvan ja tehokkaan sosiaali- ja terveydenhuollon että yhteiskunnan muidenkin alojen koko kentän. 

Teksti:
Harriet Finne-Soveri, I&O-kärkihankkeen maakuntalähettiläs
Päivi Tikkanen, Pohjois-Savon muutosagentti

Matkakirjeet maakunnista ovat vapaasti eri medioiden käytettävissä ja hyödynnettävissä. Lähde (stm.fi) ja kirjoittajat mainittava.