Koti- ja omaishoidon uudistus tehdään maakunnissa ja maakuntien ehdoilla. Uudistuksen maakuntalähettiläs Harriet Finne-Soverin matkakirjeissä valotetaan asukkaiden, asiantuntijoiden ja päättäjien yhteistä muutostyötä maakunnissa.

Matkakirjeitä maakunnista: Etelä-Savo

Poissa muinainen napina, tilalla oikea osallisuus

Joulukuun alkupuolella Etelä-Savossa järjestettiin ikääntyneiden palveluja käsittelevä asiakasraati, johon osallistui vanhusneuvostojen puheenjohtajien lisäksi aktiiveja seniorikansalaisia.

Kokemusasiantuntijoita osallistui keskusteluun toistakymmentä. Keskustelussa pohdittiin digitaalisen toiminnan luotettavuutta ja yksityisyyden suojaa sekä mietittiin omaishoitajien vastuuta ja tiedon tarvetta.

Muun muassa OSSI-hankkeen (2016–2018) toimijat esittelivät digitaalisia omais- ja perhehoidon tueksi kehittämiään ratkaisuja sekä maakunnan digi-sote-hankkeen etäpalveluja. OSSI-hankkeen virallinen nimi on Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon. Osaamiskeskus on jo perustettu, ja verkostomaista toimintatapaa hiotaan parhaillaan

Maakunnissa kehitetään yhdessä.

Asiakasraati kuuli digitaalisten palvelujen tuottamisesta omais- ja perhehoidossa oleville, muistisairaille ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.  Ossi-hankkeessa kehitetään myös erityislasten omaishoitoa ja iäkkäiden lääkehoidon arviointimallia (ILMA-malli). Kehittämistyötä ei tehdä yksin, vaan mukana on kaksi muutakin maakuntaa, Eksote ja Kainuu.

Kolmen maakunnan yhteistyönä ovat syntyneet uudet asiakaslähtöiset omais- ja perhehoidon toimintamallit, ja valmisteilla ovat maakunnalliset omais- ja perhehoidon sääntökirjat sekä strategia. Asiakkaille tämä työ näkyy esimerkiksi siten, että jokaisella omaishoitoperheellä on nimetty omatyöntekijä, joka kulkee perheen rinnalla ja toimii perheen ”asiainajajana”.

Tarjolla on nyt enemmän ja monipuolisempia vaihtoehtoja järjestää omaishoidon vapaat. Muun muassa perhekoteja on syntynyt lisää ja käytettävissä on kiertäviä perhehoitajia, jotka tulevat kotiin vaikkapa omaishoitajan lomamatkan ajaksi.

Omaishoitoperheisiin pidetään yhteyttä yhdessä sovitun yhteydenpitosuunnitelman mukaan, ja omaishoidon tuista päätettäessä huomiota kiinnitetään jo alusta alkaen myös omaishoitajan jaksamiseen ja hänen hyvinvointiaan tukeviin palveluihin ennakoiden.

Keskustelu käytiin terävin puheenvuoroin, mutta hyvässä rakentavassa hengessä.  Poissa olivat takavuosina ainakin muualla kuultu napina, provokaatio ja kaiken jarruttaminen jarrutuksen vuoksi. Läsnä oli avoin kuuntelu ja tottumus kuulluksi tulemiseen. Vanhusneuvostojen puheenjohtajilla oli viestiä muille neuvostojensa jäsenille tuotavana ja vietävänä.

Asiassa merkittävintä on se, että asiassa ei ollut mitään merkittävää – enää tänään. Kyseessä oli yksi monista systemaattisesti järjestetyistä palveluiden järjestämistä koskevista asiakasraadeista, joissa ikääntyvillä ja ikääntyneillä on mahdollisuus kuulla mitä on tulossa, ilmaista näkemyksensä ja toiveensa sekä vaikuttaa asiantuntemuksellaan tulossa olevaan. 

Osallisuus on nykyään itsestäänselvyys.

Ikäihmisten aktiivinen osallisuus ja osallistuminen ikääntyvän väestön palvelujen kehittämiseen on tänään kehittämisen peruskauraa, itsestäänselvyys, jota ei tulisi mieleenkään ohittaa.

Vanhuspalvelulakiin vuonna 2012 kirjattu kakkostavoite kuuluu: Lain tarkoituksena parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa.

Tämä on mennyt perille.

Kun siirrytään maakuntien soteen, tarvitaankin kaikkien maakuntien päättämään ja vaikuttamaan tottuneita ikääntyneitä kansalaisvaikuttajia ja vanhusneuvostojen jäseniä puheenjohtajineen pitämään omalta osaltaan huolta siitä, että iäkkäiden osallistumisesta ja osallisuudesta ei äkkiä tulekin jälleen merkittävyys, vaan se jatkaa olemalla arkipäivään kuuluva itsestäänselvyys – kuten kuten Etelä-Savossa 12.12.2017

Teksti:
Harriet Finne-Soveri, I&O-kärkihankkeen maakuntalähettiläs
Irma Ahokas-Kukkonen, Etelä-Savon I&O-muutosagentti

Lue lisää OSSI-hankkeesta ja valtakunnallisesta koti- ja omaishoidon uudistuksesta (I&O-kärkihanke)

Matkakirjeet maakunnista ovat vapaasti eri medioiden käytettävissä ja hyödynnettävissä. Lähde (stm.fi) ja kirjoittajat mainittava.