Uutisia alueilta

Kiireettömät kohtaamiset kantavat pitkälle

Hän oli lähellä, istahti kiireen keskellä vierelle, sipaisi hiuksia ohi kulkiessaan. Nipisti leikkisästi varpaasta. Sanoi inhimillisiä sanoja, katsoi kohti ja puhui juuri minulle.

Näin kertoi äitini hyvästä hetkestä aamukäynnillä olleen kotihoidon työntekijän kanssa. Tällaisia kokemuksia olemme kaikki vailla - iästä riippumatta.

Kotihoito tarjoaa mahdollisuuden ihmisarvoiseen elämään niille vanhuksille, jotka tarvitsevat apua arjessa pärjäämiseensä.

Vanhustenhuoltoon kohdistuu runsaasti paineita. Kansallisena tavoitteena on, että ikäihmiset voivat asua mahdollisimman pitkään kotona.

Kotona asuvien ikäihmisten terveys ja toimintakyky vaihtelevat. Pari vuosikymmentä sitten päivittäisiä kotihoidon käyntejä oli vain joka viidennellä asiakkaalla. Nykyisin lähes joka kolmannen asiakkaan luona käydään useita kertoja päivässä. Henkilöstömäärä ei kuitenkaan ole kasvanut samassa suhteessa.

Lääkkeillä ja teknologiaa asiakaslähtöisesti hyödyntämällä voimme parantaa ikääntyvien fyysistä kuntoa ja elinympäristöä. Teknisten turvalaitteiden käyttöönotto lisää turvallisuuden tunnetta asiakkaille, omaisille ja hoitajille. Kuvapuhelinyhteys tuottaa lisäarvoa tarkkaan harkituille asiakasryhmille ja voi korvata joitakin käyntejä.

Ihmisarvon kokemuksia niillä on kuitenkin vaikea lisätä. Kokemus omasta ihmisarvosta rakentuu kohtaamisissa toisten ihmisten kanssa.

Kotihoidossa joka kolmas asiakas kertoo joutuvansa olemaan paljon yksin, vaikka ei haluaisi. Tutkimusten mukaan yksinäisyyttä kokee viidennes. Vuorokaudessa on 1 440 minuuttia, josta kotihoidon käyntien osuus on keskimäärin 2 x 20 minuuttia.

Hoitajat ovat monen kotona asuvan vanhuksen ensisijainen tai jopa ainut sosiaalinen kontakti. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää se tapa, millä hoitaja ja ikääntyvä kohtaavat.

Parhaimmillaan lyhyetkin hoitohetket voivat tuottaa inhimillistä lämpöä ja vastavuoroista välittämistä. Kaksi samanlaista tilannetta – esimerkiksi avustaminen peseytymisessä – saattavat olla kokemuksena täysin erilaisia. Toinen jättää osallistujat kylmäksi, ja toisesta huokuu inhimillinen lämpö.

Hoitajat pitävät työstään ja lähtevät alalle hyvällä tahdolla. Sielu ei kuitenkaan tahdo aina kestää, jos työ on liian kiireistä.

Kun hoitajat kertovat työnsä parhaista puolista, kuulee kuvauksia kiireettömistä hetkistä hoidettavien kanssa. Hetkistä, joissa on tilaa kohdata ikääntynyt kokonaisena ihmisenä, ei pelkkänä hoidon kohteena. He kertovat näiden kokemusten kantavan pitkään. Ne ovat merkittäviä myös oman työhyvinvoinnin kannalta.

Hoitotyön suunnittelun ja johtamisen keskiöön tulisi ottaa ajatus asiakkaalle arvoa tuottavan työn edistämisestä. Päätöksentekoa kaikilla tasoilla lähiesimiehistä ministeriöihin tulisi peilata siihen, miten päätökset tukevat hoitajien mahdollisuutta kohdata ikääntynyt inhimillisesti.

Kotihoidon uudistamisen kantavana kulmakivenä tulee olla se, kuinka työtaakkaa voisi keventää ja kuinka vapauttaa aikaa niille asiakkaille, jotka sitä eniten tarvitsevat.


Soili Särmä
Kotihoidon palvelupäällikkö, Siun sote
[email protected]
Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Karjalainen-lehdessä 12.4.2018