Pirkanmaan muutosagentti on Anu Kallio

”Muutos on yhteinen mahdollisuus”

Pirkanmaan muutosagentti on Anu Kallio, VTM, Pirkanmaan liitto. Hän on työskennellyt vanhusten ja vammaisten palvelujen erilaisissa kehittämis- ja johtotehtävissä järjestöissä, yksityisellä sektorilla sekä julkishallinnossa ja on nyt virkavapaalla hoito- ja kuntoutumispalvelujen johtajan työstään.

 

Millaisia asioita teet muutosagenttina?

Muutosagentti on mukana luomassa maakunnallisesti ja valtakunnallisesti uudenlaisia toimintamalleja iäkkäille tarkoitettuihin palvelukokonaisuuksiin. Keskeistä ikääntyneiden palvelujen uudistuksessa ovat kotona asumista tukevat erilaiset innovaatiot.

Pirkanmaalla isona asiana ovat yhteisen asiakasohjauksen rakentaminen sekä ikäihmisten palvelujen mallintaminen järkeväksi ja kaikkia pirkanmaalaisia tukevaksi kokonaisuudeksi. Digitalisaation mahdollisuudet ja valinnanvapaus tulevat olemaan työssä huomioitavia näkökohtia.

Mikä on tärkeintä muutosagentin työssä?

Muutosagentti on osaltaan tukemassa maakunnallista yhteistyötä I&O-hankkeen teemoissa. Työhön liittyy avoin ja tiivis vuorovaikutus eri toimijoiden kanssa. Muutosta tehdään yhdessä.

Ota yhteyttä!
Anu Kallio
[email protected]

Facebook: Ikäneuvo-hanke

 

Lisätietoja