FI SV

Kärkihankkeen ohjaus ja vastuutahot

Kärkihanketta ohjaavat hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmä, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko sekä sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston johtoryhmä.

Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projektin sisällöllistä työtä tukee perhe- ja peruspalveluministerin kutsuma asiantuntijaryhmä.

Kärkihankkeen johtajana toimii johtaja Taru Koivisto ja vastuuhenkilönä neuvotteleva virkamies Meri Larivaara sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Taru Koivisto        
p. 0295 163 323        
taru.koivisto(at)stm.fi        

Meri Larivaara
p. 0295 163 634
meri.larivaara(at)stm.fi

Projektit

Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön
neuvotteleva virkamies Meri Larivaara, STM, p. 0295 163 634
meri.larivaara(at)stm.fi

Pysyvät rakenteet ministeriöiden väliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöhön (Poikkihallinnolliset rakenteet, PORA)

neuvotteleva virkamies Meri Larivaara, STM, p. 0295 163 634
meri.larivaara(at)stm.fi