FI SV

Kärkihankkeen ohjaus ja vastuutahot

Kärkihanketta ohjaavat hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmä, perhe- ja peruspalve-luministeri Annika Saarikko sekä sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston johtoryhmä. Perhe- ja peruspalveluministerin kutsuma asiantuntijaryhmä tukee hyvien käytäntöjen sisällöllistä työtä.

Lisätietoja