Hyvinvointia kaikille 2030 -toimeenpanosuunnitelma

Hyvinvointia kaikille 2030 -toimeenpanosuunnitelmalla toteutetaan Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 -periaatepäätöksen tavoitteita. Periaatepäätöksellä linjataan niitä toimia, joilla suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuus saadaan vähenemään vuoteen 2030 mennessä. Toimeenpanosuunnitelmassa kuvataan työn vastuut, seuranta ja aikataulutus.

Toimeenpanosuunnitelman toimenpiteet on jaoteltu periaatepäätöksen neljän painopisteen mu-kaan:

  1. Kaikille mahdollisuus osallisuuteen
  2. Hyvät arkiympäristöt
  3. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta ja palvelut
  4. Päätöksenteolla vaikuttavuutta

Painopisteet jakautuvat 33 alatavoitteeseen ja 144 toimenpiteeseen. Toimeenpanoon osallistuu laajasti toimijoita eri hallinnonaloilta ja yhteiskunnan sektoreilta. Kansanterveyden neuvottelukunta koordinoi toimeenpanon toteutumista ja seurantaa. Lisäksi neuvottelukunta raportoi vuosittain toimenpiteiden toteutumisesta ja päivittää suunnitelmaa säännöllisesti ottaen huomioon sidosryhmien näkemykset. Kaikki hallinnonalat osallistuvat toimeenpanoon. 

Tervetuloa mukaan toimeenpanon verkkoyhteisöön!

Toimeenpanon seurantaa ja toimijoiden yhteen kokoamista varten on perustettu Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 -verkkoyhteisö. 

Yhteisöön toivotetaan tervetulleeksi kaikki hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä kiinnostuneet tahot. Tavoitteena on rakentaa laaja, vuorovaikutteinen toimijakenttä ja kerätä tietoa siitä, miten eri tahot ovat mukana toimenpiteissä. Keskiössä on kysymys siitä, kuinka eriarvoisuuden kaventaminen toteutuu toimenpiteissä.

Verkkoyhteisön jäsenenä:

  • Pääset osaksi valtakunnallista, monisektorista työtä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi
  • Saat näkyvyyttä oman tahosi toimille
  • Verkostoidut ja saat ideoita muiden toimijoiden työstä
  • Pysyt ajan tasalla toimeenpanon ajankohtaisista asioista

Pääset liittymään alustalle ilmoittautumislomakkeen kautta. Ilmoittautuessasi sinulta kysytään sähköpostiosoitetta, johon alustalle vievä linkki lähetetään. Tervetuloa mukaan!
 

Lisätietoja

Heli Hätönen, kehittämisneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163326