Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelma Hyteairo

Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelma eli #hyteairo-ohjelman (23.8.2016 - 31.12.2021) tavoitteena oli tukea ja vauhdittaa tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä hyvinvointialan palveluissa. 

Hyvinvoinnin AiRo-ohjelman tavoitteena oli:

  • Nopeuttaa tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä hyvinvointialan palveluissa ja toimintaprosesseissa
  • Selvittää ja poistaa esteitä ja luoda edellytyksiä tekoälyn ja robotiikan kehittämiselle ja käytölle hyvinvointialalla
  • Edistää alan AiRo-teknologioiden liiketoimintaa Suomessa ja vientiä.

Ohjelman painopistealueet olivat:

  • Kotona asuminen (KATI-ohjelma)
  • Keskusteleva tekoäly
  • Tekoäly analytiikassa

Ohjelman edellytyksiä tuovat toimenpiteet olivat:

  • Verkostoyhteistyö
  • Osaamisen kehittäminen
  • Vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi
  • Kansainvälinen yhteistyö

Hyteairo-ohjelman esite (julkaistu 24.8.2018)

Hyteairo-ohjelman loppuraportti

Lisätietoja Hyteairosta ja verkostosta

Hyteairon sivut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla:

Lisätietoja

Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Strategiaryhmä / STRA 0295163139