Hyvät käytännöt kiertoon - Uutisia alueilta

Tälle sivulle on koottu uutisia hallituksen kärkihankkeena 2016-2018 levitetyistä hyvistä käytännöistä.

Hyviä käytäntöjä ja toimivia yhteistyön malleja levitettiin yhdeksässä hankkeessa.

Nuoret miehet ovat Kainuussa elintapaohjauksen pääkohderyhmä

Kainuussa tarjotaan nuorille miehille tukea elintapamuutosten tekemiseen ennen asepalvelukseen astumista. (UKK-instituutin tiedote 18.10.2018)

Pohjois-Pohjanmaan asukkaat pääsevät vaikuttamaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön omissa kunnissaan

Kuntien rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on keskeinen. Hyte-kunta- ja kyläkorttiin kirjataan asukkaiden mielipiteet hyvinvoinnista ja sen kehittämisestä.

Palkittu Arjen turvaa kunnissa -malli jalkautuu Pohjois-Pohjanmaalle

Mallissa keskeistä on ihmisten arjen sujuvuus ja osallisuus. Toimintamallin tavoitteena on asukkaiden koetun hyvinvoinnin edistäminen.

Jokainen tarvitsee mielenterveystaitoja

Mielenterveystaidot ovat niin kansanterveydellinen kuin yhteiskunnallinenkin asia. Nyt niitä voi kartuttaa eri puolilla Suomea järjestettävissä koulutuksissa.

Savuttomuuskoutsi antaa mielenterveyskuntoutujille apua tupakoinnin lopettamiseen

Savuttomuuskoutsit tarjoavat hoitohenkilöstölle tietoa ja työkaluja, jotta potilaita voi kannustaa savuttomuuteen

Uusia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen malleja ja rakenteita syntyy

Varsinais-Suomessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellinen työ tuottaa konkreettisia tuloksia ja uutta yhteistyötä.

Neuvokas perhe - Iloa, innostusta ja kannustusta perheiden elintapoihin

Suomen Sydänliitto ry:n Neuvokas perhe -menetelmä auttaa perheitä löytämään terveelliset elämäntavat. Menetelmää levitetään Suomen kaikkiin neuvoloihin ja alakouluihin.

Rollaattori nurkkaan - Ikäinstituutti vei ikämiehet kuntosalille

Pilke on 60 vuotta täyttäneiden alkoholia käyttäneiden ja käyttävien ryhmä, joka kokoontuu kerran viikossa. Pilke-ryhmän juuret ovat Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -konseptissa.

Tehdään ja ollaan yhdessä - Yhteisessä keittiössä!

Kirkkohallituksen Yhteinen keittiö on kaikille tarkoitettu tila, joka vahvistaa osallisuutta ja ehkäisee yksinäisyyttä. Tärkeintä on olla yhdessä, valmistaa ruoka ja aterioida yhdessä.

Vähemmän cool

Ehkäisevä päihdetyö tarvitsee uusia malleja. EHYT ry:n Päihdeilmiö laittaa nuoret keskustelemaan ja pohtimaan päihteiden käyttöä monelta eri kantilta.