Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto (HTO)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto (HTO) edistää hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä terveyttä ja toimintakykyä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto

 • turvaa terveellistä elinympäristöä
 • ehkäisee syrjäytymistä
 • suunnittelee, seuraa ja ohjaa varhaista tukea
 • valmistelee ja toteuttaa toimialaan kuuluvaa lainsäädäntöä
 • huolehtii valmiussuunnittelusta ja varautuu poikkeustilanteisiin
 • vastaa EU:hun liittyvistä tehtävistä ja kansainvälisestä yhteistyöstä

Tulosohjaus

Osasto vastaa seuraavien laitosten tulosohjauksesta:

Osaston ryhmät ja henkilöstö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston päällikkö on Veli-Mikko Niemi.

Osaston ryhmät ja vastuut:

Osaston johto (HTO JOHTO)

 • johtaa osastoa                 

Osastopäällikkö Veli-Mikko Niemi

Haittojen ehkäisemisen ryhmä (HAITE)

 • suunnittelee ja ohjaa alkoholi-, tupakka- ja huumausainepolitiikkaa ja päihteisiin liittyvää lainsäädäntöä
 • ehkäisee päihteiden ja tupakkatuotteiden käytön haittoja
 • vähentää koti- ja vapaa-ajan tapaturmia
 • ehkäisee ja tutkii rahapelien aiheuttamia haittoja
 • ehkäisee lähisuhde- ja perheväkivaltaa
 • ohjaa rikos- ja riita-asioiden sovittelua
 • ehkäisee ihmiskauppaa ja kaupallista seksuaalista hyväksikäyttöä                     

Johtaja Kari Paaso

Osallisuuden edistämisen ryhmä (OSE)

 • kehittää sosiaalityötä ja sosiaalista kuntoutusta
 • tukee osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä
 • vastaa vammaisten, maahanmuuttajien ja muiden erityisryhmien hyvinvoinnin ja  terveyden edistämisestä
 • huolehtii asumistuen ja toimeentulotuen sekä muun sosiaalisen vähimmäisturvan kehittämisestä
 • kehittää asunnottomien ja syrjäytyneiden ryhmien palveluita sekä muuta ehkäisevää sosiaalipolitiikkaa ja sosiaalisen huomioon ottamista yhteiskuntapolitiikassa     

Johtaja Kari Ilmonen

Koordinaatio- ja kehittämisryhmä (KOKE)

 • koordinoi osaston toiminta- ja taloussuunnittelua ja siihen liittyviä taloushallinnon valmistelu-, toimeenpano- ja seurantatehtäviä, säädösvalmistelua sekä osaston EU-asioita ja kansainvälisiä tehtäviä
 • avustaa osastopäällikköä yleis- ja henkilöstöhallintoasioissa sekä osaston toiminnan koordinoinnissa ja kehittämisessä
 • vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman valmistelusta ja hallinnollisesta toimeenpanosta.            

Johtaja Merja Mustonen

Terveyden edistämisen ryhmä (TERE)

 • käsittelee terveyteen vaikuttavaa yhteiskuntapolitiikkaa ja terveyden edistämistä
 • vastaa ehkäisevistä terveyspalveluista, esimerkiksi neuvolatyöstä, kouluterveydenhuollosta ja opiskeluterveydenhuollosta
 • kehittää työterveyshuoltoa
 • vastaa tartuntatautien torjunnasta ja kansantautien ehkäisystä
 • edistää terveellistä ravitsemusta, liikuntaa, seksuaaliterveyttä ja väestön terveysseurantaa.

Johtaja Taru Koivisto

Ympäristöterveysryhmä (YTE)

 • suunnittelee ja ohjaa valtakunnallisesti terveydensuojelua
 • johtaa talous- ja uimavesien terveydellistä laadunvalvontaa
 • edistää asumisterveyttä ja rakennusturvallisuutta erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa
 • hoitaa jätehuollon ympäristöterveydellisiin kysymyksiin liittyviä asioita
 • vastaa ympäristölääketiedettä ja -hygieniaa koskevista asioista, kemikaalivalvonnasta, bio-, geeni- ja nanoteknologiasta ja säteilyvalvonnasta.                  

Johtaja Jari Keinänen