FI SV EN RU

Projekt och lagberedning

Dessa sidor innehåller en samling av de viktigaste projekt, arbetsgrupper och program som pågår vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Information om projekt som pågår vid ministeriet hittas också på statsrådets webbplats (på finska).

Projektberedningen sker huvudsakligen på finska, och därför finns största delen av den ytterligare informationen också på finska.

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen samt regeringens spetsprojekt

De tjänster som hänför sig till social- och hälsovårds- och landskapsreformen ses över även inom ramen för fem av regeringens spetsprojekt. Genom spetsprojekten vill man

  • förbättra de tjänster som riktar sig till äldre, närstående- och familjevårdare, barn, familjer och partiellt arbetsföra
  • slå ihop tjänster till klient- och patientorienterade helheter och
  • främja hälsa och välfärd och minska ojämlikheten.

Material som är gemensamt för alla spetsprojekt