Usein kysyttyä

Tältä sivulta löydät vastauksia Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen valtionavustushakuihin liittyviin kysymyksiin. Kysymykset ja vastaukset koskevat sekä Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -projektin että Polut hoitoon ja kuntoutukseen -projektin alueellisten kokeilujen valtionavustushakuja.

Onko kaikkien maakunnan kuntien oltava mukana hankekonsortiossa?

Alueellisissa kokeiluissa valmistaudutaan vuoteen 2019, jolloin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työllisyys- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu on maakunnilla. Tästä syystä toivotaan hakemuksia maakunnallisten toimintamallien kannalta mielekkäällä alueella. Maakunnan kaikkien kuntien mukanaolo ei kuitenkaan ole edellytys hakemiselle. Lisätietoa laajuuskriteereistä löydät hakuilmoituksista:

Kuka voi toimia hankehallinnoijana eli päähakijana?

Hankehallinnoijaa eli päähakijaa ei ole tarkasti määritelty, mutta sen on oltava toimija, jolla on työhön tarvittava osaaminen laajojen hankkeiden hankehallinnoinnista ja riittävät resurssit hankehallinnointiin. Usein tämä taho on kunta tai kuntayhtymä.

Kuka arvioi kokeiluja?

OTE-kärkihanke järjestää kokeilujen arvioinnin. Kokeilujen toteuttajien on sitouduttava arviointiin ulkopuolisen arvioijan määrittelemällä tavalla.

Mistä tiedän, kuinka suuri on vaadittu omarahoitusosuus?

Omarahoitusosuus määräytyy hakijaorganisaation mukaan. Lisätietoja valtionavustuksista antaa hallitusneuvos Anne Kumpula (p. 02951 63961, etunimi.sukunimi@stm.fi).

Sisältyvätkö aiesopimukset hakuilmoituksessa määriteltyyn hankesuunnitelman 20 sivuun?

Eivät sisälly. Toimitetut aiesopimukset voidaan laittaa hankesuunnitelman liitteeksi, eikä niitä lueta hankesuunnitelman 20 sivuun.

Lisätietoja

Päivi Mattila-Wiro, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163467  


Eveliina Pöyhönen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163303  


Ritva Partinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163330