Kärkihankkeiden loppuraportointi

STM:n ohjaamista hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeista sekä niihin sisältyvistä alueellisista kokeiluhankkeista tai projekteista ja muutosagenttien toiminnasta tehdään sekä hallinnollinen että viestinnällinen loppuraportti. Näiden lisäksi hankkeet tekevät valtionavustuksista taloudellisia tietoja koskevan selvityksen.

Hallinnollinen loppuraportti palvelee projektien sisäistä ja johdon arviointia sekä jatkotoimenpiteiden suunnittelua. Viestinnällisiä loppuraportteja käytetään erityisesti viestimiseen hankkeiden tuloksista, vaikutuksista ja hyödyistä.

Valmiit mallipohjat raportoinnille

Raportoinnissa käytetään valmiita mallipohjia, jotka hankepäälliköt välittävät kokeiluhankkeille ja projekteille.

Hallinnollista loppuraporttipohjaa voi tapauskohtaisesti muokata projektin rakenteen ja sisällön mukaiseksi. Esimerkiksi hallinnollisen raporttipohjan alalukuja, tehtävien, aikataulujen, työmäärien ja kustannusten esittäminen sekä taulukot täytyy laatia projektin kannalta tarkoituksenmukaisella rakenteella.

Raportista täytyy kuitenkin selvitä kaikki alkuperäisen pohjan pääotsikoiden tarkoittamat asiat.

Raportointia on ohjeistettu tarkemmin raporttipohjassa.

Viestinnällisiä tarkoituksia varten on laadittu PowerPoint-pohja, joka täydentää hallinnollista raportointia. Kerättyjä tietoja hyödynnetään kärkihankkeiden tulosten kokoamisessa ja viestinnässä sekä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa ja siihen liittyvässä viestinnässä. Näin kärkihankkeissa luodut hyvät käytännöt ja toimintatavat saadaan käyttöön ja kiertoon.

PP-pohjan avulla STM saa mahdollisimman yhdenmukaista ja vertailukelpoista tietoa rahoittamiensa hankkeiden tuloksista. Mallipohjaa voi kuitenkin muokata tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan.

Tarkemmat ohjeet viestinnälliseen raportointiin on diapohjissa.

Lisätietoja antavat

Valtionavustusselvitys (taloudelliset tiedot):
Jaana Jaakkola, puh. 0295 018 070, [email protected]
Tuula Suvanto, puh. 02950 18 055, [email protected]
Muu raportointi:
Jukka Lähesmaa, p. 050 5273 144, [email protected] (hallinnollinen raportointi)
Anne J. Koskela, p. 050 430 2407, [email protected] (viestinnällinen raportointi)