Program för utveckling av barn- och familjetjänster

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering utlovas en fortsättning på programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) under 2020–2023. Barns och ungas välfärd och bättre tjänster för barnfamiljer ingår i det nya regeringsprogrammet, som offentliggjordes den 6 juni 2019. Arbetet med att reformera och utveckla barn- och familjetjänsterna över gränserna mellan bildningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet fortsätter.

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster pågår även under 2019

Inom ramen för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster ordnas under 2019 en coachningsprocess riktad till ledare och beslutsfattare i kommuner och landskapsregioner. Den kallas LAPE-akademin, och målet med den är att stödja ledningen av barns och ungas välfärd samt ge kunskap och verktyg för en mer verkningsfull verksamhet, förståelse av helheter och ledning av nätverk. LAPE-förändringsagenterna och kommunagenterna inom bildningsväsendet säkerställer att reformarbetet inom programmet för utveckling av barn- och familjetjänster fortgår i deras egen region.TILLSAMMANS är tema för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster under 2019.

Aktuellt inom programmet för utveckling av barn- och familjetjänster