FI SV EN

Lapsia päiväkodin pihalla

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma jatkuu vuonna 2019. Palvelut uudistetaan siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita.

Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Perheet saavat tarvitsemansa avun ja tuen oikeaan aikaan.

Muutosta johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka vastuulla on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuki varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa. Ohjelman toimeenpanossa ovat mukana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Opetushallitus.

LAPE-akatemia

LAPE-muutosohjelma järjestää vuoden 2019 aikana kuntien ja maakuntien johtajille sekä päättäjille suunnatun valmennusprosessin eli ns. LAPE-akatemian, jonka tavoitteena on tukea johtajien työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin johtamisessa sekä antaa lisäeväitä entistä vaikuttavampaan toimintaan, kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja verkostojen johtamiseen. LAPE-akatemia toteutetaan 18 maakunnan alueella yhteistyössä LAPEn muutosagenttien, kunta-agenttien sekä paikallisten yhteistyökumppanien kanssa. Akatemioiden suunnitteluun osallistuu myös Kuntaliitto.

Selvityshenkilön loppuraportin julkistamistilaisuus nähtävillä verkossa

Annika Saarikko otti 15.2. vastaan selvityshenkilö Aulikki Kananojan loppuraportin lastensuojelun kuormituksen vähentämisestä ja tulevaisuuden kehityslinjoista. Seuraa verkkotallennetta täältä.

Muutoksen tekijät -podcast

LAPE-video

YHDESSÄ on uuden LAPE-muutosohjelman kauden teema. "Perheiden kannalta ei ole olemassa hallinnonalarajoja tai moniammatillisia toimijoita. On vain kokemus siitä, että meitä autetaan, että me kelpaamme ja riitämme", ministeri Annika Saarikko sanoo.