FI SV EN

Lapsia päiväkodin pihalla

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita.

Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Perheet saavat tarvitsemansa avun ja tuen oikeaan aikaan.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa (2016–2018) johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka vastuulla on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuki varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa. Ohjelman toimeenpanon tuesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ajankohtaista

Katso 26.–27.11.2018 pidetyn LAPE-muutosohjelman IV konferenssin tallenne

Esite perhekeskuksista

Uusi LAPE-video

YHDESSÄ on uuden LAPE-muutosohjelman kauden teema. "Perheiden kannalta ei ole olemassa hallinnonalarajoja tai moniammatillisia toimijoita. On vain kokemus siitä, että meitä autetaan, että me kelpaamme ja riitämme", ministeri Annika Saarikko sanoo. Iso askel on, että pääsemme saman pöydän ääreen STM, OKM ja kolmas sektori.