LAPE-muutosohjelman tieteellinen neuvosto

Lapsi- ja perhepalveluiden uudistuksen suunnittelua, toteutusta, arviointia ja seurantaa varten on perustettu tieteellinen neuvosto, jonka tehtävänä on varmistaa LAPE-ohjelman ja tiedeyhteisön välinen yhteistyö ja vuorovaikutus.

Tieteellisen neuvoston tehtävänä on esimerkiksi määritellä LAPE-muutosohjelman lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämistä ohjaavaa lapsi- ja hyvinvointikäsitystä, tuoda esiin ohjelman kannalta hyödyllistä tutkimusta sekä esittää näkemyksiä ohjelman rahoittamien hankkeiden ja ohjelman kokonaisarviointiin.

Tieteellisen neuvoston puheenjohtaja on ohjausryhmän puheenjohtaja ja hankejohtaja Maria Kaisa Aula ja varapuheenjohtaja professori emerita Lea Pulkkinen.

Tieteellisen neuvoston kannanotot ja artikkelit

Lisätietoja

Maria Kaisa Aula, hankejohtaja, [email protected], p. 029 516 3658