LAPE: Maakunnallisten hankkeiden tulokset

Maakunnallisissa hankkeissa (2016-2018) kehitettiin lapsi- ja perhepalveluille uusia malleja ja uutta toimintakulttuuria. Kehittäminen liittyi neljään eri kokonaisuuteen:

  • Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen
  • Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos
  • Perhekeskustoimintamalli
  • Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena

Alla olevassa valikossa esitellään Lape-ohjelman tulokset maakunta-alueittain.

 

Rahoitusta saaneet hankkeet