LAPE-kärkihankkeessa rahoitettavat maakuntahankkeet

Maakunnallisissa hankkeissa kehitetään lapsi- ja perhepalveluille uusia malleja ja uutta toimintakulttuuria. Kehittäminen liittyy neljään eri kokonaisuuteen:

  • Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen
  • Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos
  • Perhekeskustoimintamalli
  • Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena

Alla olevaan taulukkoon on koottu tiivistelmät alueellisista hankkeista. Hankkeet vastaavat itse kuvauksista ja niiden oikeellisuudesta.

Rahoitusta saaneet hankkeet