FI SV EN

Lapsia päiväkodin pihalla

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma jatkuu vuonna 2019. Palvelut uudistetaan siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita.

Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Perheet saavat tarvitsemansa avun ja tuen oikeaan aikaan.

Muutosta johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka vastuulla on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuki varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa. Ohjelman toimeenpanon tuesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lisäksi Opetushallituksessa työskentelee Lape-hankekoordinaattori vuonna 2019.

Vuonna 2019 alkaa johdon koulutus- ja valmennuskokonaisuus LAPE-Akatemia, joka jatkaa lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa vuosina 2016–18 tehtyä kehittämistyötä eri puolilla maata. Ilmoittaudu mukaan LAPE-akatemian valtakunnalliseen starttitilaisuuteen 20.3.2019.

Muutoksen tekijät -podcast

LAPE-video

YHDESSÄ on uuden LAPE-muutosohjelman kauden teema. "Perheiden kannalta ei ole olemassa hallinnonalarajoja tai moniammatillisia toimijoita. On vain kokemus siitä, että meitä autetaan, että me kelpaamme ja riitämme", ministeri Annika Saarikko sanoo.