I&O-kärkihankkeen viestintä

Aktiivinen ja ennakoiva viestintä tukee I&O-kärkihankkeen toteuttamista ja sitouttaa eri osapuolia mukaan ikäihmisten, omaishoitajien ja perhehoitajien palvelujen kehittämiseen.

Valtakunnallinen I&O-viestintä

Valtakunnallisesta I&O-viestinnästä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Valtakunnallisen viestinnän pääkavana on stm.fi-palvelu. Sosiaalista mediaa käytetään varsinkin ajankohtaisten terveisten ja uutisten jakeluun sekä eri tapahtumien aikana.

Twitterissä aihetunnisteemme (hashtag) on #ikiomat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi ja tukee kokeiluhankkeiden toteuttamista.

Kaikkien kärkihankkeiden yhteisenä viestintäverkostona on Facebook-ryhmä:

Alueellinen I&O-viestintä

Alueellisesta viestinnästä vastaavat muutosagentit ja kokeiluhankkeet itse omien taustaorganisaatioidensa kautta. Alueellista viestintää ovat esimerkiksi tiedot muutosagenttien tai hankkeiden järjestämistä tapahtumisa. Hankkeet ja muutosagentit hoitavat itse myös alueelliset mediakontaktit.

Jokaisen muutosagentin ja hankkeen on nimettävä viestinnästä vastaava henkilö, joka huolehtii tiedonkulusta omalla alueellaan. Viestinnän vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot lähetetään Anne Koskelalle (yhteystiedot alla).

Viestijät voivat muodostaa yhdessä vapaamuotoisen viestintäverkoston.

Käytännön työkaluja alueelliseen viestintään

Viestintäsuunnitelmia tehtäessä voi käyttää tätä mallipohjaa:

I&O-ohjelmalla on ns. hanketunnus, jota saa vapaasti käyttää kaikessa viestinnässä. Kun esittelet hankettasi, voit käyttää PowerPoint- tai Word-pohjia, jotka löydät aineistopankista:

Käyttäjätunnus: vierailija
Salasana: STMvierailija1

I&On kansion löydät klikkaamalla ylävalikosta Hankkeet ja ohjelmat,
sitten vasemmalta valikosta I&O-hanke, sen alta löytyvät logot + julkaisumateriaalit.

Ohjenuorana viestinnän linjaukset

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt viestinnän linjaukset, jotka koskevat kaikkia kärkihankkeita. Linjauksissa käsitellään muun muassa viestinnän vastuita ja graafista ilmettä.