FI SV

Valtakunnallinen ja alueellinen viestintä kärkihankkeissa - Linjauksia ja periaatteita

STM:n vastuulla on viisi hallituksen kärkihanketta:

 • Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI)
 • Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta (HYTE)
 • Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) - yhdessä OKM:n kanssa
 • Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa sekä vahvistetaan kaikenikäisen omaishoitoa (I&O)
 • Osatyökykyisille tie työelämään (OTE)

Kärkihankkeiden toteuttamiseen osallistuu iso joukko toimijoita eri organisaatioissa. Viestintä on osa kaikkien näiden toimijoiden työtä.

Tule mukaan Facebookissa olevaan kärkihankkeiden yhteiseen viestintäverkostoon, se on kaikille toimijoille ja kiinnostuneille avoin kohtaus- ja keskustelupaikka! Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeiden viestintäverkosto

Kärkihankkeiden viestinnälle on STM:n viestintäyksikössä luotu yhteisiä periaatteita ja linjauksia. Ne eivät ole kiveen hakattuja, vaan elävät tarvittaessa ja hankkeiden edetessä.

Linjaukset ovat yleisen tason linjauksia - yksityiskohtiin ei ole syytä eikä mahdollisuuttakaan mennä. Tärkeintä on avoin, ymmärrettävä ja oikea-aikainen viestintä.

Palaute ja toiveet tämän sivun sisällöstä voi lähettää Anne Koskelalle, yhteystiedot sivun lopussa. Piirrokset Kaisa Leka.

Kaikille yhteiset linjaukset:

Periaatteet

 • Kärkihankkeita koskeva viestintä on avointa ja ymmärrettävää.
 • Viestinnässä hyödynnetään kattavasti ja luovasti kaikkia välineitä.

Viestinnän kielet

 • Viestinnän pääkieli on suomi, ja aineistot käännetään ruotsiksi, tarpeen mukaan myös muille kielille. Saamenkielisiä aineistoja ei saa unohtaa.

Yleisiä viestinnän suosituksia ja -ohjeita

Valtakunnallinen viestintä

Pääkanava on stm.fi

 • Kärkihankkeiden valtakunnallisesta viestinnästä ja sen suunnittelusta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.
 • Viestinnän pääkanava on stm.fi-palvelu ja siinä olevat kärkihankkeiden omat sivustot.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilla julkaistaan kärkihankkeiden toimeenpanon tukeen liittyviä aineistoja sekä tiedot valtakunnallisista tapahtumista sekä niiden aineistot.
 • Sosiaalisen median kanavissa nostetaan esiin erityisesti ajankohtaisia ja ihmisläheisiä asioita.
 • Tärkein sosiaalisen median kanava on @STM_Uutiset.

Visuaalinen ilme tukee viestejä

 • Kärkihankkeille luotiin syksyllä 2017 uusi yhtenäinen visuaalinen ilme. Uuden ilmeen mukaisia ainiestoja voivat käyttää kaikki kärkihankkeita tekevät.
 • Logot, PowerPoint- ja Word-pohjan löydät aineistopankista:
  http://kuvapankki.stm.fi/
 • Kaikilla on yhteinen käyttäjätunnus: vierailija
  ja yhteinen salasana: STMvierailija1
 • Kärkihankkeiden aineistoihin pääset klikkaamalla aineistopankin ylävalikon kohtaa Hankkeet ja ohjelmat. Vasemmalla päävalikossa näet kunkin hankkeen oman kansion.
 • Alueellisille hankkeille tarkoitetut Mukana hallituksen kärkihankkeessa -hanketunnukset löytyvät aineistopankista Logot-kansiota, ja niitä voi edelleen käyttää haluamallaan tavalla.

Vastuuhenkilöt STM:ssä

 • Jokainen kärkihankkeessa toimiva on viestijä. Viestintää johtaa kärkihankkeen vetäjä (hankepäällikkö). Jos kärkihankkeessa on projekteja, projektin viestintää johtaa projektista vastaava henkilö.
 • Kaikilla kärkihankkeilla on jatkuvasti päivittyvä viestintäsuunnitelma.
 • Kaikkien STM:n vastuulla olevien kärkihankkeiden viestintää koordinoi Anne Koskela STM:n viestinnästä. Hän vastaa myös LAPE-, OTE- ja I&O-hankkeiden viestinnän toteuttamisesta.
 • HYTE-hankkeen valtakunnallisesta yhteensovittamisesta vastaa Leena Salonen, ja PASI-hankkeen Virpi Kankaanpää.

Viestintäverkosto vetää yhtä köyttä

 • Kärkihankkeille on tehty Facebook-ryhmä, johon voivat liittyä kaikki kärkihankkeissa mukana olevat: viestinnän ammattilaiset, muutosagentit, hanketyöntekijät jne.
 • Facebook-ryhmä on yhteinen keskustelualusta ja verkostoitumisen paikka.
 • Ryhmään voi liittyä liittyä omalla tai organisaatioprofiililla.
 • Liity ryhmään:
  Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeiden viestintäverkosto

Alueellinen viestintä

 • Alueelliset kehittämis- ja kokeiluhankkeet vastaavat itse omasta viestinnästään ja sen kehittämisestä
 • Sosiaali- ja terveysministeriö tukee alueellista viestintää tarpeen mukaan neuvonnalla ja muun muassa tuottamalla keskitetysti viestintäaineistoa.
 • Kannustamme rohkeaan ja oivaltavaan viestintään!
 • Viestintäsuunnitelmien pohjana voi käyttää STM:ssä laadittua mallipohjaa:
 • Kaikki terveen järjen käyttö erilaisissa eteen tulevissa tilanteissa on sallittua ja suositeltavaa.

Lisätietoja

Anne J Koskela, viestintäasiantuntija 
STM, Viestintäyksikkö / VIE 0295163135   etunimi.sukunimi@stm.fi


Virpi Kankaanpää, viestintäpäällikkö 
STM, Viestintäyksikkö / VIE 0295163140   etunimi.sukunimi@stm.fi


Leena Salonen, viestintäasiantuntija 
STM, Viestintäyksikkö / VIE 0295163077   etunimi.sukunimi@stm.fi


Arja Karasvirta, projektitiedottaja 
STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Sote-muutosyksikkö SOMU 0295163518   etunimi.sukunimi@stm.fi