FI SV

Valtakunnallinen ja alueellinen viestintä kärkihankkeissa - Linjauksia ja periaatteita

STM:n vastuulla on vuosina 2016-2018 viisi hallituksen kärkihanketta:

 • Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI)
 • Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta (HYTE)
 • Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) - yhdessä OKM:n kanssa
 • Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa sekä vahvistetaan kaikenikäisen omaishoitoa (I&O)
 • Osatyökykyisille tie työelämään (OTE)

Kärkihankkeiden toteuttamiseen osallistuu iso joukko toimijoita eri organisaatioissa. Viestintä on osa heidän kaikkien työtä.

Tule mukaan Facebookissa olevaan kärkihankkeiden yhteiseen viestintäverkostoon, se on kaikille avoin kohtaus- ja keskustelupaikka! Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen viestintäverkosto

Kärkihankkeiden viestinnälle on STM:n viestintäyksikössä luotu yhteisiä periaatteita ja linjauksia. Ne eivät ole kiveen hakattuja, vaan elävät tarvittaessa ja hankkeiden edetessä.

Linjaukset ovat yleisen tason linjauksia - yksityiskohtiin ei ole syytä eikä mahdollisuuttakaan mennä. Tärkeintä on avoin, ymmärrettävä ja oikea-aikainen viestintä.

Kaikille yhteiset linjaukset:

Periaatteet

 • Kärkihankkeita koskeva viestintä on avointa ja ymmärrettävää.
 • Viestinnässä hyödynnetään kattavasti ja luovasti kaikkia välineitä.

Viestinnän kielet

 • Viestinnän pääkieli on suomi, ja aineistot käännetään ruotsiksi, tarpeen mukaan myös muille kielille. Saamenkielisiä aineistoja ei saa unohtaa.

Yleisiä viestinnän suosituksia ja -ohjeita löydät täältä:

Loppuraportointi

Kärkihankkeiden on hankkeen päättyessä tehtävä viestintää palveleva loppuraportti. Suurin hyöty sen tekemisestä on hankkeelle itselleen: samalla syntyy hankkeen tuloksia esittelevä PowerPoint-esitys.

Viestinnällisen loppuraportoinnin pohjan löydät täältä:

Valtakunnallinen viestintä

Pääkanava on stm.fi

 • Kärkihankkeiden valtakunnallisesta viestinnästä ja sen suunnittelusta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.
 • Viestinnän pääkanava on stm.fi-palvelu ja siinä olevat kärkihankkeiden omat sivustot.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilla julkaistaan LAPE-, I&O- ja OTE-kärkihankkeiden toimeenpanon tukeen liittyviä aineistoja sekä tiedot valtakunnallisista tapahtumista sekä niiden aineistot.
 • Sosiaalisen median kanavissa nostetaan esiin erityisesti ajankohtaisia ja ihmisläheisiä asioita.
 • Tärkein sosiaalisen median kanava on sosiaali- ja terveysministeriön Twitter-tili @STM_Uutiset.

Visuaalinen ilme tukee viestejä

 • Kärkihankkeiden logot, PowerPoint- ja Word-pohjan löydät aineistopankista:
  http://kuvapankki.stm.fi/
 • Kaikilla hankkeilla on yhteinen käyttäjätunnus: vierailija
  ja yhteinen salasana: STMvierailija1
 • Kärkihankkeiden aineistoihin pääset klikkaamalla aineistopankin ylävalikon kohtaa Hankkeet ja ohjelmat. Vasemmalla päävalikossa näet kunkin hankkeen oman kansion.
 • Alueellisille hankkeille tarkoitetut Mukana hallituksen kärkihankkeessa -hanketunnukset löytyvät aineistopankista Logot-kansiosta, ja niitä voi käyttää haluamallaan tavalla.

Vastuuhenkilöt STM:ssä

 • Jokainen kärkihankkeessa toimiva on viestijä. Viestintää johtaa kärkihankkeen vetäjä (hankepäällikkö). Jos kärkihankkeessa on projekteja, projektin viestintää johtaa projektista vastaava henkilö.
 • Kaikkien STM:n vastuulla olevien kärkihankkeiden viestintää koordinoi Anne Koskela STM:n viestinnästä. Hän vastaa myös LAPE-, OTE- ja I&O-hankkeiden viestinnän toteuttamisesta.
 • HYTE-hankkeen valtakunnallisesta yhteensovittamisesta vastaa Leena Salonen ja PASI-hankkeen Arja Karasvirta.

Viestintäverkosto vetää yhtä köyttä

 • Kärkihankkeilla on yhteinen avoin Facebook-ryhmä, johon voi liittyä kuka tahansa.
 • Facebook-ryhmä on yhteinen keskustelualusta ja verkostoitumisen paikka.
 • Ryhmään voi liittyä liittyä omalla tai organisaatioprofiililla.
 • Liity ryhmään:
  Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeiden viestintäverkosto

Alueellinen viestintä

 • Alueelliset kehittämis- ja kokeiluhankkeet vastaavat itse omasta viestinnästään ja sen kehittämisestä
 • Sosiaali- ja terveysministeriö tukee alueellista viestintää tarpeen mukaan neuvonnalla ja muun muassa tuottamalla keskitetysti viestintäaineistoa.
 • Kannustamme rohkeaan ja oivaltavaan viestintään!
 • Viestintäsuunnitelmien pohjana voi käyttää STM:ssä laadittua mallipohjaa:
 • Kaikki terveen järjen käyttö erilaisissa eteen tulevissa tilanteissa on sallittua ja suositeltavaa.

Piirrokset Kaisa Leka.

Lisätietoja

Anne J Koskela, viestintäasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Viestintäyksikkö / VIE 0295163135