FI SV

Kundorienterad service

I projektet prövades olika sätt att genomföra social- och hälsovårdstjänsterna så att alla kan få de tjänster de behöver, oberoende av tid och plats.

Kundernas erfarenheter och delaktighet är utgångspunkter i utvecklandet av social- och hälsovårdens verksamhetssätt. De slutliga tjänsterna och verksamhetsmodellerna skapades i landskapen genom försök samt utifrån kundernas erfarenheter och responsen från kunderna.

För kunderna innebär de nya tjänsterna större flexibilitet och valfrihet i användningen av social- och hälsovårdstjänsterna. Kunden får bättre stöd för upprätthållande av funktionsförmågan och för egenvård och hittar social- och hälsovårdstjänsterna lättare.

Spetsprojektet Kundorienterad service var indelat i tre helheter (åtgärder):

Lisätietoja

Vuokko Lehtimäki, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA 0295163256