Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessit - asiakas keskiöön

Valtio, paikallisviranomaiset ja asukkaat etsivät yhdessä uusia tapoja kehittää sote-palveluja. Palvelujen parantaminen vaatii kaikilta toimintatapojen muutosta. Lopulliset palvelut ja toimintamallit syntyvät maakunnissa kokeilujen kautta, asiakaskokemusten ja -palautteen perusteella.

Asiakkaalle uudet palvelut lisäävät joustavuutta ja valinnanvapautta sote-palvelujen käyttöön. Asiakas saa paremmin tukea toimintakyvyn ylläpitämiseen ja omahoitoon, ja löytää sote-palvelut helpommin.

Toimenpidekokonaisuuden koostuu seuraavista osahankkeista:
1.1 Määritellään julkinen palvelulupaus
1.2 Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli
1.3 Kehitetään ja otetaan käyttöön uudet omahoidon sähköiset palvelut
1.4a Palvelusetelikokeilu
1.4b Suun terveydenhuollon palveluseteli