FI SV

Määritellään julkinen palvelulupaus

Julkinen palvelulupaus on maakunnan asukkailleen osoittama tahdonilmaisu siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käytännössä toteutetaan. Palvelulupausta ei tehdä valtakunnallisesti, vaan maakunnat määrittävät itse, millaiset ja minkä tasoiset sote-palvelut, ja mitä kanavia käyttäen, ne tarjoavat asukkailleen. Palveluiden minimitaso on määrätty laissa. Maakunnat tekevät palvelulupauksen yhdessä asukkaidensa kanssa, ja työssä hyödynnetään asiakkaiden osallistumisen toimintamallia.

Maakunnan palvelulupauksen tarkoituksena on toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa siten, että

  • asiakkaiden näkemykset ja tarpeet otetaan huomioon
  • lisätään palvelujen järjestämisen avoimuutta
  • kehitetään palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta.

Julkinen palvelulupaus on osa valinnanvapauden järjestämistä. Valinnanvapauden piiriin kuuluvat palvelut määritellään lainsäädännössä, jota eduskunta käsittelee loppuvuonna 2018. 

Palvelulupaus-käsikirja maakuntien valmistelijoille
Esimerkkimalli palvelulupauksesta

Muokattavissa oleva palvelulupausmalli

Lisätietoja

Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163256