FI SV EN

Tavoitteena jokaiselle palveluja ajasta ja paikasta riippumatta

Kärkihankkeen tavoitteena on, että asiakas saa paremmin tukea toimintakyvyn ylläpitämiseen ja omahoitoon ja löytää sote-palvelut helpommin.

Hankkeen toimenpiteitä ovat maakuntien tekemä palvelulupaus, asiakkaiden ja asukkaiden kokemustiedon tuominen osaksi palvelujärjestelmää, palvelukanavia lisäävä sähköisten omahoitopalvelujen kehittäminen, asiakkaan valinnanvapautta lisäävä palvelusetelikokeilu, asumiseen perustuvan sosiaaliturvan uudistaminen sekä perustulokokeilu.

Kärkihanke on jaettu kolmeen kokonaisuuteen seuraavasti:

Toimenpide 1: Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessit - asiakas keskiöön

Kokonaisuus jakautuu seuraaviin osahankkeisiin:

1.1 Määritellään julkinen palvelulupaus
1.2 Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli
1.3 Kehitetään ja otetaan käyttöön uudet omahoidon sähköiset palvelut
1.4a Palvelusetelikokeilu
1.4b Suun terveydenhuollon palveluseteli

Toimenpide 2: Arvioidaan asumisperusteisen sosiaaliturvan tarkoituksenmukaista kohdentumista

Toimenpide 3: Toteutetaan perustulokokeilu

 

Kärkihankkeen toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä noin 37 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.

Kärkihankkeesta vastaavat sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.