Kosteus- ja homevauriot

IlmastointiSosiaali- ja terveysministeriö tunnistaa, ehkäisee ja poistaa elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja. Näihin kuuluvat myös kosteus- ja homevauriot sekä sisäilmaongelmat. 

Ministeriö johtaa terveydensuojelua ja vastaa muun muassa terveydensuojelulainsäädännön kehittämisestä. Lisäksi se koordinoi ympäristöterveydenhuollon järjestämistä kunnissa.

Kuntien terveydensuojeluviranomaisten tehtävänä on muun muassa valvoa asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisiä olosuhteita.

Hometta kaikenlaisissa rakennuksissa

Rakennusten kosteus- ja homevauriot ovat yksi suurimmista syistä huonoon sisäilman laatuun. Arviolta jopa 600 000 - 800 000 suomalaista altistuu päivittäin homeesta aiheutuville sisäilman epäpuhtauksille.

Kosteus ja home aiheuttavat ongelmia kaikkialla rakennuskannassa: valtion ja kuntien sekä yksityisten ihmisten omistamissa rakennuksissa, kerrostaloissa, omakotitaloissa, laitoksissa, toimistoissa ja muissa työpaikkarakennuksissa.

Kosteus- ja homevaurion synnyttämän terveyshaitan sekä korjaustarpeen arviointia vaikeuttaa käytössä olevien menetelmien rajallisuus. Rakennuksen terveellisyys on sen omistajan vastuulla.

STM:n kehittämistoimet home- ja kosteusongelmien poistamiseksi

STM osallistuu kehittämistoimiin, joiden tarkoitus on poistaa home- kosteusongelmia.  Sosiaali- ja terveysministeriön osalta kehittämistoimia on toteutettu virkatyönä, kosteus- ja hometalkoiden verkostoyhteistyönä sekä erillisinä hankkeina.

Erillisiä kehittämishankkeita ministeriöllä ja sen hallinnonalalla on tällä hetkellä käynnissä useita. Hankkeiden tarkoitus on parantaa kosteus- ja homeongelmien tutkimusmenetelmiä ja lisätä tietämystä kosteus- ja homeongelmista.

STM:n toimenpiteet ovat osa hallituksen toimenpiteitä home- ja kosteusongelman poistamiseksi. Ympäristöministeriö koordinoi työtä.

Kosteus- ja hometalkoot

Kosteus- ja hometalkoot tarttuu vuosina 2010 - 2014 rakennuksien kosteus- ja homeongelmiin. Talkoiden tavoitteena on tervehdyttää rakennuskantaa, vähentää kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia terveyshaittoja ja taloudellisia menetyksiä sekä estää uusien vaurioiden syntymistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu kosteus- ja hometalkoisiin yhdessä ympäristöministeriön kanssa.

Jos kotona on sisäilmaongelmia tai epäilyjä kosteus- ja homevaurioista:

Lisätietoja

Vesa Pekkola, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163282