Valtionavustukset nuorten psykososiaalisen tuen kokeiluhankkeille

Sosiaali- ja terveysministeriö on jakanut valtionavustuksia yhteensä 1 215 205 euroa kuudelle nuorten psykososiaalisen tuen kokeiluhankkeelle eri puolilla Suomea. Avustukset ovat käytettävissä 31.12.2019 saakka.

Valtionavustuksia saavat hankkeet olivat osa Juha Sipilän hallituksen Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihanketta, jonka tavoitteena oli vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää.

Valtionavustusta saaneet hankkeet

  • Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiön koordinoima hanke (200 000 euroa). Hankkeessa mallinnetaan uusi arjen hallintaan keskittyvä palvelukokonaisuus turku-laisille nuorille.
  • Tampereen kaupungin hanke (270 090 euroa). Hankkeessa pyritään tavoittamaan erityisesti niitä nuoria, jotka eivät ole sosiaali- ja työllisyyspalvelujen piirissä. 
  • Satakunnan yhteisöt ry:n hanke (204 000 euroa). Hankkeessa mallinnetaan ja pilotoidaan uudenlaisia arjen tukipaketteja nuorille sekä seurataan ja arvioidaan niiden toimivuutta. 
  • Oulun kaupungin hanke (235 360  euroa). Hanke kohdennetaan laajan paikallisen kumppanuusverkoston kanssa erityisesti niille nuorille, jotka joko ovat nyt tai ovat vaarassa joutua palvelujen ulkopuolelle. 
  • Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry:n hanke (195 755 euroa). Hankkeen tavoitteena on rakentaa kaupungin nuorille ja nuorille aikuisille syrjäseutujen nuoria unohtamatta arkilähtöinen, matalan kynnyksen monistettava palvelumalli. 
  • Varkauden kaupungin hankkeessa (110 000 euroa) tuetaan nuorten kokonaisvaltaista elämänhallintaa kehittämällä monialaista yhteistyötä ja laajentamalla Varkauden Ohjaamon palveluvalikoimaaa.

Kokeiluhankkeissa on tarkoitus koota ja käynnistää kuntakohtaiset tai alueelliset ohjelmat järjestelmällisen Arki haltuun -tukipaketin toimeenpanemiseksi. Lähtökohtana on koota erilaiset toimijat yhteen alueen nuorten tukemiseksi.

Lue lisää Arki haltuun -tukipaketista:

Lisätietoja

Elina Palola, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Lapset ja nuoret -yksikkö / LANU 0295163595  

Muualla palvelussamme