Viranomaisradioverkko

Viranomaisradioverkko VIRVE on viranomaistenviestijärjestelmä. Sen avulla yhteiskunnan ja kansalaisten turvallisuudesta vastaavat valtion ja kuntien viranomaiset voivat viestiä sujuvasti keskenään yhteistoimintatehtävissä ja myös organisaatioidensa sisällä.

Sosiaali- ja terveystoimessa VIRVEä käyttävät esimerkiksi ensihoidon henkilöstö, päivystyspoliklinikat ja sosiaalitoimen päivystäjät. Sosiaali- ja terveystoimen lisäksi VIRVEä käyttävät muun muassa poliisi ja pelastustoimi.

Sosiaali- ja terveystoimen viranomaisverkkoon voivat kuulua:

  • sosiaali- ja terveysministeriö
  • ministeriön alaiset laitokset
  • kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimen yksiköt
  • kuntien kanssa sopimuksen tehneet ensihoidon ja sairaankuljetuksen palveluntuottajat.

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittää SosTer-VIRVEn käytönperiaatteet ja antaa ohjeita verkon käyttöön. Sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden VIRVEn käyttöä ohjaavat ja valvovat pääkäyttäjä ja aluepääkäyttäjät.

VIRVEn merkitys sosiaali- ja terveydenhuollossa on keskeinen. VIRVEä käyttävät muun muassa ensihoitajat, johtavat lääkärit, ensihoidon vastuulääkärit, päivystyspoliklinikat ja sosiaalitoimenpäivystäjät; yhteensä SosTer-VIRVE-päätelaitteita on noin 5100.

Muualla verkossa