Tilastoja työmarkkinoista ja taloudesta

Monet liitot, kuten Lääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriliitto ja Kuntatyönantajat tekevät selvityksiä esimerkiksi henkilöstön saatavuudesta. Myös monet etujärjestöt, kuten Finanssialan Keskusliitto, Lääketeollisuus ja Apteekkariliitto julkaisevat oman alansa tilastotietoja.

Tilastokeskuksen sivuilta löytyy tilastoja elämän eriosa-aluilta. Sosiaaliturvan, työmarkkinoiden ja terveyden lisäksi sivuilla on tilastoja esimerkiksi väestöstä ja julkisesta taloudesta.

Valtiovarainministeriön (VM) sivuilla on tilastotietoa muun muassa kansantaloudesta, julkisesta taloudesta ja valtionbudjetista.

Suomen pankki tuottaa tilastoja muun muassa rahalaitoksista ja rahoituksesta.

Kuntaliiton sivuille on koottu keskeisiä kunta- jaaluekohtaisesti tietoa esimerkiksi kuntataloudesta, sosiaali- ja terveydenhuollosta ja työllisyydestä.

Findikaattori-palvelu sisältää ajantasaista tietoa yhteiskunnankeskeisistä ilmiöistä indikaattoreiden muodossa. Mukana on noin 100 indikaattoria, joiden kehitystä kuvataan sekä tilastokuvion, taulukon että analyysitekstin avulla. Palvelua tuottavat Tilastokeskus ja valtioneuvoston kanslia yhteistyössä eri tiedontuottajien kanssa.

Lisätietoja

Sari Kauppinen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Arviointiryhmä / ARVI 0295163275