Tilastoja toimeentulosta

Sosiaaliturvatilastoja

Kelan tilastot antavat tietoa Kelan sosiaaliturvan merkityksestä ihmisten ja perheiden toimeentulolle. Tilastoista saa tietoa muun muassa etuuksien tasosta, yleisyydestä sekä etuuksien jakautumisesta eri alueille ja väestöryhmille.

Tilastoja on seuraavista aiheista.

 • Elatustuki
 • Lapsilisä
 • Lastenhoidon tuki
 • Vanhempainpäiväraha
 • Äitiysavustus
 • Opintotuki
 • Koulumatkatuki
 • Kelan työttömyysturva
 • Suomen työttömyysturva
 • Pitkäaikaistyöttömien eläketuki
 • Suomen eläkkeet
 • Kelan eläkkeet
 • Suomen kokonaiseläkemenot
 • Maahanmuuttajien erityistuki
 • Sotilasavustus
 • Eläkkeensaajan asumistuki
 • Yleinen asumistuki
 • Lääkkeiden korvausoikeus
 • Korvatut reseptit
 • Sairaanhoitokorvaukset
 • Sairauspäiväraha
 • Kelan vammaisetuudet ja -palvelut
 • Kelan kuntoutus

Sosiaaliturvatilastoista voi myös tehdä valinnaisia raportteja Kelan tilastotietokannasta. Kelastossa voi tehdä raportteja haluamillaan valinnoilla Kelan tilastotiedoista.

Kelan tilastollinen vuosikirja on kooste Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta. Tilastojen lisäksi kirja esittelee Kelan hoitamat etuudet, niiden sisällön sekä saamisen edellytykset. Vuosikirjassa on myös selostus etuuksiin vuosien varrella tehdyistä lainmuutoksista.

Tilastokeskuksen sivuilta löytyvät linkit kaikkiin yli 300 Suomen viralliseen tilastoon (SVT). Suurin osa SVT-tilastoista on Tilastokeskuksen itsensä tuottamia, mutta mukana on myös muiden tiedontuottajien keräämiä SVT-tilastoja. Sosiaaliturva-tilastoista löytyvät linkit muun muassa Kelan, THL:n, Eläketurvakeskuksen ja Finanssivalvonnan aineistoihin.

Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta saadaan tietoa muun muassa pienituloisuudesta sekä tuloeroista.

Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilasto täydentää tulonjakotilaston tietoja. Tulonjaon kokonaistilastosta saadaan alueellisia tietoja sekä tietoa esimerkiksi pitkäaikaisesta pienituloisuudesta.

Toimeentulotukitilastoja

 

THL:n sivuilta löytyy tilastoja toimeentulotuesta. Tilastoista löytyy tietoa toimeentulotuesta vuosittain ja toimeentulotuen menoista.

THL:n sivuilta löytyy myös tilastoja sosiaalisesta luototuksesta.

Eläketilastoja

Eläketurvakeskuksen verkkosivuille on koottu keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilastoja muun muassa eläkkeensaajista, eläkemenoista ja eläkkeelle siirtymisestä.

Tilastotietokannasta löydät tietoa muun muassa seuraavista asioista.

 • Työeläkkeiden rahoitus ja kustannustenjako
 • YEL-vakuutetut
 • Eläkkeensaajat
 • Eläkkeelle siirtyneet
 • Eläkemeno

Lisätietoja

Sari Kauppinen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Arviointiryhmä / ARVI 0295163275